Idag blev jag uppringd av en klient. En medarbetare som sa upp sig för ett halvår sedan visade sig nu ha startat en direkt konkurrerande verksamhet. När klienten gick in på detta företags hemsida, kändes texten mer än bekant. Faktum är att en hel del formuleringar var rakt av tagna från klientens hemsida. Dessutom hade man kontaktats av en kund, som uppvaktats av den fd medarbetaren i sin nya roll som konkurrent. Han utlovade 10% lägre priser än min klient brukar erbjuda och sa ”jag vet ju precis hur era behov ser ut och har väl etablerade kontakter med leverantörerna sedan tidigare”.

Kan detta verkligen vara ok, undrade min klient? Både ja och nej. Rent arbetsrättsligt är det så att man, om man inte är bunden av någon konkurrensklausul, i och för sig är fri att starta en konkurrerande verksamhet när uppsägningstiden har löpt ut. Inga konstigheter. Men givetvis får man inte använda sig av den före detta arbetsgivarens företagshemligheter (t ex priskalkyler eller kundregister) eller upphovsrättsskyddade material (t ex marknadsföringsmaterial eller presentationer).

Vad kan man göra åt det då? Om man kan bevisa angreppet och att man har drabbats av en ekonomisk skada till följd av det, så har man rätt till skadestånd, både av den fd medarbetare och av hans företag. Det kan röra sig om miljonbelopp vid allvarliga angrepp. Man kan också begära att domstolen utfärdar förbud vid vite för personen/företaget att fortsätta angreppet.

För att skaffa sig ett gott bevisläge inför en domstolsprocess kan det vara lämpligt att genomföra en IT-forensisk utredning, ett sorts CSI, fast med datorer. Numera finns många duktiga konsulter inom detta område. De kan gräva fram elektroniska spår som man trodde sopats igen, och återskapa information som man trodde var raderad, t ex på den fd medarbetarens dator eller hans email-konto. Här är det bra om man har en IT-policy som gör klart att arbetsgivaren har rätt att genomföra en sådan granskning. Men även utan policy, om man har en konkret misstanke om ett angrepp, så är det ändå tillåtet att göra undersökningen.

En annan möjlighet är att begära tillstånd hos domstol för att få hjälp av kronofogden att göra en sk intrångsundersökning. Det är en sorts gryningsräd, en civil husrannsakan, som domstolen kan besluta om ifall man kan visa att det är sannolikt att någon eller några angriper företagets upphovsrätt. Syftet att säkra bevis om intrånget. Enligt min erfarenhet är detta ett mycket bra sätt att snabbt och förhållandevis kostnadseffektivt skaffa sig ett gott läge inför en process eller en uppgörelse. Intrångsundersökningen måste dock förberedas noga och metodiskt, annars är risken stor att det viktiga överraskningsmomentet går förlorat.

Det finns massor att skriva om detta ämne, men jag stannar här för denna gång. Helt klart är i alla fall att teknikutvecklingen har gjort att den som vill ta med sig stora mängder information från sin arbetsgivare i samband med att man slutar har fått det avsevärt enklare. Förr fick man stå i ett kopieringsrum i mörka natten och oroa sig för att bli upptäckt. Numera är det bara att stoppa in en usb-stick, trycka på några tangenter, och ta ut den igen – klart. Som arbetsgivare bör man vidta åtgärder för att både förebygga och upptäcka denna typ av angrepp inifrån. Allt annat är tyvärr både naivt och riskabelt.