Arbetsmarknad, Bloggar, HR Sverige, HR Sverige Bloggen, personalvetare, Rekrytering

Arbetsförmedlingens tjänster borde av arbetsgivare utnyttjas bättre… 

Att rekrytera är som bekant förhållandevis dyrt. Hur dyrt? Ja, de varierar nog, inte minst beroende på vad det är för tjänst rekryteringen avser. Som student på personalvetarprogrammet har jag stött på en mängd litteratur som försökt uppskatta hur mycket en rekrytering faktiskt kostar. Svagheten…

Arbetsmarknad, HR, personalvetare, Utbildning

PAO vs. HR 

Vad väntar oss PAO-stundenter efter skolan? Många studenter som läser PAO är (lyckligt?) ovetande om vad som väntar dem efter skolans slut. Utbildningen är övervägande teoretisk och speglar inte alltid hur arbetslivet ser ut och vad vi kan förvänta oss. Så frågan är om vi är tillräckligt förberedda när vi…