Global Recruiting Trends är ett intressant initiativ från LinkedIn där man har frågat 3379 HR- och rekryteringsansvariga i 17 länder om olika trender och tendenser inom rekrytering. Har skummat igenom rapporten på deras webbsida tidigare men igår fick jag en intressant rapport skickad till mig och den rör de främsta anledningarna till varför svenskar, enligt de HR-chefer som tillfrågats, säger upp sig.Nordiska HR-ansvariga uppger att huvudanledningen är privata anledningar, tätt följt av brist på karriärmöjligheter samt missnöje med ersättning. Jämfört med det globala snittet är brist på utvecklings- och karriärmöjligheter en viktigare anledning i Sverige (39 mot 33 procent), medan dålig balans mellan arbets- och privatliv är en mindre viktig anledning lokalt (12 mot 19 procent).

1. Privata anledningar, till exempel karriärbyte, studier, hälsoanledningar,sabbatsår, pension (45 procent)
2. Brist på utvecklings- och karriärmöjligheter (39 procent)
3. Missnöje med kompensation och förmåner (36 procent)
4. Geografiska problem, till exempel med pendling eller flytt (17 procent)
5. Missnöje med ledning (16 procent)
6. Brist på utmaning i arbetet (16 procent)
7. Dålig relation med chef/personalansvarig (15 procent)
8. Brist på belöningar och erkännanden för arbetet (15 procent)
9. Dålig balans mellan arbets- och privatliv (12 procent)
10. Jobbet passade inte personens kompetens (9 procent)

Känner du igen någon av anledningarna?
Läs fler trender från rapporten här.