Arbetsmarknad, Bloggar, HR Sverige, HR Sverige Bloggen, personalvetare, Rekrytering

Arbetsförmedlingens tjänster borde av arbetsgivare utnyttjas bättre… 

Att rekrytera är som bekant förhållandevis dyrt. Hur dyrt? Ja, de varierar nog, inte minst beroende på vad det är för tjänst rekryteringen avser. Som student på personalvetarprogrammet har jag stött på en mängd litteratur som försökt uppskatta hur mycket en rekrytering faktiskt kostar. Svagheten…