HR Sverige

Vad köper du, egentligen? 

Arbetar en del med rekryteringsupphandlingar just nu, som offererande part och ibland blir jag lite ledsen i ögat när jag läser förfrågningsunderlagen. Jag skulle helst vilja ta några vänner inom branschen, gärna de som är experter(forskare) inom området, och be dem sitta en vecka ute…

Employer branding, HR Sverige, Ledarskap, Personalekonomi, Rekrytering, Strategisk HR, Uncategorized, ...

Är jag beredd att tänka om angående test? 

I vår rekrytering använder vi test godkända av (valfri trebokstavsförkortning.), vi stödjer oss mot den senaste forskningen, alla våra konsulter är certifierade av(sätt in en bra trebokstavsförkortning), vi arbetar vetenskapligt, vi arbetar objektivt, vår process är träffsäker, vårt kontaktnät är stort, vi arbetar effektivt. vi…

HR Sverige

Gör HR rätt saker? 

Ser media driva på ledarskapsfrågor, t.ex. utveckla dig som ledare, dåliga och bra ledare osv. Detta som en naturlig följd av den individualistiska, självförverkligande trenden som växt sig starkare och starkare i Sverige de senaste decennierna. Jag har ingen aning om det är individuella media,…