personalvetare

LUCK-konceptet och HR 

Via Twitter kom jag i kontakt med Johan Lange och det LUCK-koncept han förespråkar där bokstavskombinationen kortfattat står för: L = Lean leadership U = Utvecklande internetverktyg C = Coachande förhållningssätt K = Kognition Mer om det kan ni läsa i Johan Lange´s blogginlägg ”LUCK i skolan…

HR Sverige

#sakersominteärlika 

Storstadsregioner och småstadsregioner är inte lika. Alls. De har olika kulturer, historik, framtidsutsikter, behov och önskemål. Därav borde även företagen i de respektive olika regionerna fungera på olika sätt. Men som jag upplever det är det inte alls så. Företagen är idag stora, om inte globala…