Jag är själv igång med att byta jobb och har just slutat på mitt förra jobb för att snart börja på mitt nya. Under de sista månaderna har jag därför funderat extra mycket på vad som händer när man slutar på ett jobb.

Anledningen till att personer byter arbete är givetvis många och varierande. Man kan byta upp sig i karriären, sluta på ett vikariat, bli uppsagd på grund av arbetsbrist etcetera.
Många tappar i slutet av sin anställningstid motivation, vilket märks på den anställde bland annat genom att omgivningen upplever slarv, extra många fel, minskad produktivitet, bitterhet eller liknande. Det gör givetvis arbetsgivaren mindre positivt inställd och det är synd, eftersom det oftast är de senaste månaderna som ligger färskt i minne och också det intryck som ofta består (kan vara bra att komma ihåg omvänt, vid löneförhandling då det kan vara något att dra nytta av..).
Således är det bättre att avsluta på ett snyggt sätt, med samma goda kvalite som tidigare levererats. Även om den anställde har säkrat toppjobbet, finns inget som säger att man inte vill ha en bra referens i framtiden. Kontakter och nätverk är idag kanske viktigare än de nånsin varit, med sociala medier så lättillgängliga att använda i jobbsyfte. Ett bra sätt att hålla motivationen på topp kan vara (om man har ekonomisk möjlighet) att ta en vecka ledigt emellan, för att bearbeta det som varit och ladda upp inför det nya arbetet. Risken om man laddar upp för det nya för tidigt, är givetvis att man kan tappa motivation på sitt gamla arbete..

Det finns även saker att tänka på för en arbetsgivare i slutet på en anställning. Även där är det viktigt att avsluta på ett snyggt sätt. Även om man tappat en anställd så finns det vinster att göra på att avsluta snyggt:
1. Den anställde kanske återvänder till organisationen senare i livet om den har en god inställning till organisationen.
2. Jag hörde en gång att negativ kritik sprider sig 11 gånger snabbare än positiv kritik. Huruvida siffran exakt stämmer, vet jag inte. Men hur som hellst, som arbetsgivare har man inte råd med att andra pratar illa om en. Kanske har den tidigare anställde kontakter som kan vara framtida potentiella arbetstagare? I en tid som svänger om från arbetsgivarens marknad till arbetstagarens marknad, och där yngre förmågor allt högre prioriterar en god organisationskultur blir det extra viktigt.
3. Ta vara på avslutet, håll avslutssamtal. Jag upplever att personer ofta är ärligare när de vet att de ska sluta. På så vis kan man lära sig om anledingen till sin personalomsättning. Kanske finns det något som man vill ändra på? Här kan det vara en god idé att någon objektiv person gör intervjun, och inte närmsta chefen. På så vis får man fram så mycket information som möjligt vid avslutssamtalet.

Vad är din erfarenhet?