CSR – företags sociala ansvarstagande. Tidigare har jag skrivit om hur viktig del av CSR det är att faktiskt betala skatt i tillverkningsländer och inte internprissätta så att skatten minimeras alternativt betalas i annat land. Det är även viktigt att betala levnadslöner istället för de minimilöner som tillverkningsländernas regeringar sätter upp (Regeringarna vill givetvis locka utländska investerare till just deras land, därav lönekriget som genererar minimilöner som inte går att leva på). Det kanske känns fjärran att tala om CSR i andra länder för de företag som enbart agerar lokalt. Därför har jag intresserat mig av vad företag kan göra för att upprätthålla ett socialt ansvarstagande här i Sverige. Detta blogginlägg är min första input på det spåret.

Jag vill slå ett slag för Varselportalen.se!

På Varselportalen kan du som arbetar i ett nedläggningshotat företag få hjälp med att sköta nedläggningen på ett socialt ansvarstagande sätt som alla parter vinner på: anställda, ledning och lokalsamhälle. Varselportalen drivs av två verklighetsanknutna forskare som specialiserat sig på socialt ansvar vid nedläggningssituationer och de har, enligt hemsidan, erfarenhet från ett tjugotal nedläggningsfall.

Att komma till den punkten där en nedläggning eller stor nedskärning är det ”enda alternativet” kan aldrig vara kul, varken för ledning eller anställda. Det är dessutom garanterat ett svårt beslut att fatta. Men för att nå bra resultat måste alla inblandade vara aktiva och bidra med bra lösningar.

Varselportalen beskriver nedläggningen ofta är en situation där varken ledare eller fackföreningar har någon erfarenhet, eller har begränsade erfarenheter. Begränsade erfarenheter kan bidra till svårigheter att fatta rätt beslut. Att ta sitt sociala ansvar i en sådan situation handlar om att mildra konsekvenserna för de anställda och således i förlängningen mildra konsekvenserna för lokalsamhället.

Detta är problem som dessvärre fler och fler företag står inför idag, vi får hoppas att det vänder! Men till dess kan det vara angeläget att förkovra sig i den information och hjälp som finns på www.varselportalen.se