Jämställdhet

Jämställdhet lönar sig. 

Jämställdhet är ett ständigt aktuellt ämne och en nyligen gjord studie av Global Leadership Forecast pekar på att företag där det finns fler kvinnor i chefsbefattningar är mer lönsamma. I studien ingår  13124 chefer ifrån 48 länder.   Studien påvisar ingen skillnad i förmågan att leda människor mellan…

HR Sverige, Jämställdhet

Provocerande bra 

Nyligen var jag på uppstartsmötet för womentor 7.0, ett superbra initiativ inom IT- och telekombranschen för att verka för att få fler kvinnor på ledande positioner och ökad jämställdhet. Det var ett gäng drivna, härliga kvinnor som alla fått chansen att bli adepter. Påhejade och utsedda av sina företagsledningar…