HR Sverige

Medarbetarsamtal. 

Jobbar för närvarande med personalhantering. Bland annat så ser jag över mallar och rutiner för medarbetarsamtal samt lönesamtal på uppdrag av ett litet företag. Det slår mig hur vanligt det verkar vara att chefen gärna blandar ihop dessa och pratar lönefrågor parallellt med utvecklings- och…

HR Sverige

HR-strategi, har ni en sån? 

Det finns många teorier som styrker det faktum att det är nödvändigt att arbeta efter uppsatta strategier för att bli ett lönsamt företag (se exempelvis Grant, 2005). Jag håller med, hur kan man ens styra sin verksamhet utan att sätta upp tydliga mål och sedan ta…

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Varselportalen 

CSR – företags sociala ansvarstagande. Tidigare har jag skrivit om hur viktig del av CSR det är att faktiskt betala skatt i tillverkningsländer och inte internprissätta så att skatten minimeras alternativt betalas i annat land. Det är även viktigt att betala levnadslöner istället för de…