Medarbetarskapet – en spegling och resultat av vårt ledarskap

Efter 100 års fokus på ledarskap och mer än 30 år med ledarutveckling, är det många som längtar efter ett nytt perspektiv;  hur förhåller vi oss till medarbetarnas betydelse för de resultat som skapas och den arbetsmiljö som uppstår i företaget.

Vi är rätt många HR-människor som länge fokuserat mycket tid och kraft på att utbilda och kompetenshöja våra chefer och ledare. Det är ju riktigt och bra och det finns klara anledningar till varför vi gör det. Dom ska så klart driva affären och vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, framåt mot leveranser och uppsatta mål. Allt det gör man ju inte av sig själv så där bara för att man går upp ur sängen på morgonen.

Nu känns det dock som att det är läge att addera något nytt till mixen. En hävstångseffekt där vi hoppas att 1 +1 = 3. Vi tänker oss att nyckeln ligger i att stärka medarbetarskapet i vår organisation. Jag tror det är helt rätt. Varför ska ledarskapet ligga på några få medarbetare när vi kan få alla att ta ansvaret? Det är kanske lite läskigt för det betyder att vi måste bjuda på ledarskapets makt och föra över den till medarbetarna. Utan makt kan man ju sällan göra något och i värsta fall gör man något men blir stoppad av någon annan bara för att den har makt.

Det finns ett existentiell axiom* som lyder:

Först när en person/grupp blir medveten om en teori rörande sitt beteende, är den inte längre bunden av beteendet utan kan sätta sig över det.

det vill säga..

När du känner till och förstår konsekvenserna av mönster och regler som styr ditt beteende, är dessa mönster inte längre styrande.

Alla har då ett eget val att utveckla sig!

Det är det här med medarbetarskap handlar om. Att vi bjuder in till de kunskaper vi har om oss själva och våra beteenden. Att bjuda på de teorier vi har kring grupputveckling feedback kommunikationsstilar och mycket mer. Att ge verktygen till var och en av våra medarbetare och inte lägga dom guldäggen enbart på chefer som då sitter på en ”hemlig manual” för hur dom hanterar andras beteende. Då är det lätt för en medarbetare att säga det där med hur jag beter mig det är chefens ansvar. Den enkla lösningen/ möjligheten finns och det är att bjuda in och låta alla få kunskaper och kompetens i att se förstå och därpå hantera sina egna beteenden enskilt och tillsammans med sin grupp.

Jag är grymt taggad och går igång på det här och hoppas mycket på att vi nu bjuder in och får fullt med människor som får en personlig utveckling i kombination med allt spännande dom redan gör i sina arbetsuppgifter.

Släpper cheferna in och släpper cheferna på sin makt så kan fler ta plats och vi får mer gjort och vi mår alla bättre på jobbet. För med medarbetare som tar ansvar för sig själv och sin kommunikation så får man chefer som inte är upptagna med att lösa problem åt andra utan istället fokusera på leveranser och att sätta upp mål.

Jag brukar säga att man oftast får den chef man förtjänar. Med ett utvecklat medarbetarskap kan man istället vara med och forma den chef man behöver.

 

/Gabriella Ekström HR-chef

*Ett axiom (lat. axioma, av gr ἀξίωμα ’värde’, ’åsikt’) är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas

 

Ett stort tack till Kristina Risén som varit med oss på resan med att forma våra tankar kring medarbetarskapet.

Kristina Risén ldgroup

Bild: CC-BY flickr/Greg Dunlap

Gabriella Ekström

- Inget blir någonsin bättre för att det är krångligt. Jag är en hårt men glatt arbetande HR-manager som lever efter devisen att enkelhet är den optimala förfiningen. I mitt eget liv och yrke samlar jag på och möter mängder av spännande mänskliga frågor från stort till smått. En sak jag är säker på, inget är lika spännande som människan och inget kan längre chocka mig.

4 Responses to “Medarbetarskapet – en spegling och resultat av vårt ledarskap”

 1. Tack för att få dela er resa och era insikter! Läste nyss en artikel om Ledarbetarskap som fångar ytterligare ett perspektiv på hur ett medvetet beteende bidrar till att utveckla teamets fulla potential (Personal & Ledarskap nr 2, 2015). Tänker att om var och en ges möjligheter, så som ni gör nu, till att utforska sitt eget beteende på ett djupare plan, så finns stora möjligheter att öka både incitament till och resultat genom samverkan. Det öppnar upp för att både medarbetarnas och organisationens kommunikativa förmåga ökar och finns dessutom en tydlig och väl integrerad målbild och värdegrund på plats, så är framgången med stor sannolikhet ett faktum! Återkom gärna och berätta hur det går… Lycka till!

 2. Karin Gullström skriver:

  Jag är stolt och glad att det arbete jag tillsammans med modiga kollegor och framför allt Maria Ryd’en och Kulturkraft ägnade 2013/2014 åt nu äntligen fastnat och givit frukt på SVT. Äntligen har medarbetarskapet fått ett verktyg att arbeta vidare med. Lycka till med det fortsatta arbetet alla glada HR-kollegor!

 3. Stefan Axelsson skriver:

  Jag blir glad över att läsa om en så stor entusiasm inför och tilltro till den latenta kraft som finns i medarbetarleden. Jag håller med om att vi är fångade i en syn på inflytandemöjligheter och rolltagningar som begränsar mer än den möjliggör att komma till sin rätt. Ett alternativt mentalt förhållningssätt behöver formuleras, för att vi ska förmå oss att se på maktförhållandena i våra organisationer med andra ögon.. Jag kallar det LEDARBETARSKAP, vilket jag skriver om i min bok med samma namn. Hur vill du beskriva det?
  – Stefan Axelsson

 4. Annette Bosell skriver:

  Hej!

  Det värmer att läsa om vikten av medarbetarskapets betydelse. Vi har alla vilja och förmåga att leda oss själva och bidra till ett positivt samspel på arbetsplatsen, oavsett vilken titel vi har.

  Vi arbetar med både ledar- och medarbetarutveckling och upplever ett tydligt behov från alla led att vi delar med oss mer av de kunskaper och verktyg som idag är förbehållet våra ledare.

  Nu kommer vår bok ”Flyt på jobbet” – en bok om medarbetarskap som vänder sig direkt till medarbetaren. Vi skriver för att skapa inspiration och för att ge konkreta verktyg inom områden som; självkännedom, kommunikation, grupputveckling, förändring, konflikter, motivation och karriär.

  Läs gärna mer på: https://www.facebook.com/FLYTPAJOBBET

  Annette Bosell

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser