I gårdagens gästbloggsinlägg tar författarna av uppsatsen fasta på att vi 80-talister agerar annorlunda som chefer. Manpower presenterade i dagarna delar av sin Work Life-undersökning som påvisar att vi vi 80-talister också kräver en annan typ av ledarskap. Bland annat så anser vi att lojalitet är något som måste förtjänas.

Undersökningen påvisar också skillnader på hur 80-talister ser på användandet av bland annat Facebook och bloggar under arbetstid. Där tycker 46 % av 80-90-talisterna att det är okej att det sker någon gång då och då medans samma siffra för 40-talisterna är 13%. Peter Lundahl, Manpowers VD kommenterar detta med:

”- En förklaring kan vara att yngre ser mindre skillnad mellan arbete och fritid. Det innebär att de tycker sig ha rätt att vara på Facebook på arbetstid. Samtidigt agerar de också ambassadörer för företaget i de sociala medierna – oavsett om de kopplar upp sig på arbetet eller fritiden. Det kan vara positivt för arbetsgivaren om man har ett tydligt ledarskap och en policy för hur medarbetarna får hantera sociala medier på arbetet”

Här har han en stor poäng. För vad räknas som fritid och arbete? Om jag pratar gott om mitt jobb på min fritid, räknas det som arbetstid då? Är det inte dags att företagen inser och anpassar sina verksamheter efter verkligheten? Min uppmaning till dig som HR-anställd är att snarast möjligt leta upp den marknadsansvariga på ditt företag och prata ihop er om hur ni bäst arbetar kring dessa frågor. Vi 80-talister gör snart vårt riktiga intåg på marknaden och du vill troligtvis attrahera de bästa av oss. Eller?

Så vad väntar du på? Agera!