Under våren ska vi lägga om vår lönehantering till ett modernare system. Det är ett ganska stort arbete som vi behöver anställa några personer för under fem månader. Efter detta finns för närvarande inga möjligheter till fortsatt anställning. Hur bör man anställa för det här projektet?

Den relativt nya anställningsformen, allmän visstidsanställning, är lämplig för det här projektet. Du kan anställa en person eller flera under högst två år, utan att egentligen ange något speciellt skäl. Skulle anställningen passera tvåårsgränsen, sker dock en automatisk övergång till tillsvidareanställning. Du skriver anställningskontraktet från ett visst datum till ett annat, alternativt ”längst – datum”. Under anställningstiden finns normalt ingen uppsägningstid, men skulle du vilja ha det kan du skriva in en ömsesidig uppsägningstid om förslagsvis en månad