HR FAQ

Allmän visstidsanställning 

Under våren ska vi lägga om vår lönehantering till ett modernare system. Det är ett ganska stort arbete som vi behöver anställa några personer för under fem månader. Efter detta finns för närvarande inga möjligheter till fortsatt anställning. Hur bör man anställa för det här…

HR FAQ

Skolungdom och feriearbete? 

Under sommaren har vi haft ett tiotal skolungdomar anställda under några veckor. Så här efteråt funderar jag på om 15 år verkligen är lägsta åldersgräns för dessa ungdomar? Nej, det är inte 15 år som gäller. I stället är det i princip tre åldersgränser att hålla reda…