HR Sverige

Val av inriktning 

Inför det tredje och sista året på PAO-programmet på Stockholms Universitet, så är det dags för oss studenter att välja inriktning. Valen står mellan pedagogik, psykologi och sociologi. Valet baseras på de poäng vi har läst på varje institution under det första året. Psykologin innefattar…

Människor sitter vid ett bord och skriver
HR Sverige

Jobb efter examen 

Den senaste tiden har jag tittat på olika jobbsajter efter lediga jobb inom HR i Stockholmsområdet. Det finns många alternativ och möjligheter, men dock uteslutande för dem med minst 3-5 års erfarenhet av operativt HR-arbete. Min fråga är då, hur ska nyutexaminerade studenter ta sig…

Arbetsmarknad, HR, personalvetare, Utbildning

PAO vs. HR 

Vad väntar oss PAO-stundenter efter skolan? Många studenter som läser PAO är (lyckligt?) ovetande om vad som väntar dem efter skolans slut. Utbildningen är övervägande teoretisk och speglar inte alltid hur arbetslivet ser ut och vad vi kan förvänta oss. Så frågan är om vi är tillräckligt förberedda när vi…