PAO vs. HR

Vad väntar oss PAO-stundenter efter skolan? Många studenter som läser PAO är (lyckligt?) ovetande om vad som väntar dem efter skolans slut. Utbildningen är övervägande teoretisk och speglar inte alltid hur arbetslivet ser ut och vad vi kan förvänta oss. Så frågan är om vi är tillräckligt förberedda när vi tar examen och om vi fått den grund vi behöver?

PAO-utbildningen i Stockholm erbjuder en bra teoretisk och bred kunskap inom beteendevetenskap, men det som saknas är en bättre verklighetsuppfattning då studenter som gått fyra terminer fortfarande inte vet vad HR innebär och vilka jobbalternativ som finns. Jag tycker bland annat att det som fattas i utbildningen är möjligheten att lära oss det språk som används på en HR-avdelning, vad specifika begrepp som employer branding och performance management betyder, hur ett vanligt år ser ut och vad det är för skillnad mellan en HR-generalist och en HR-specialist. Kan vi skapa en bättre framtid för studenterna genom att implementera detta i undervisningen?

Ett alternativ som diskuterats på Stockholms Universitet, är att införa praktik i grundutbildningen. Frågan är dock om det är vägen att gå eller om vi förlorar alldeles för mycket av den teoretiska grunden? För att undvika problemet väljer många studenter att skaffa sig ett extrajobb där de får möjligheten att relatera det vi läser till arbetslivet. Jag tycker att det bästa alternativet är att skaffa sig ett relevant extrajobb, men det kan även innebära lägre fokus på skola och betyg. Vad är det då som är mest attraktivt för en arbetsgivare – toppbetyg, utan arbetslivserfarenhet eller bra betyg och mycket hög arbetslivserfarenhet?

Som vi alla vet har vi ett kunskapsglapp mellan examen och att arbeta inom HR och frågan är hur vi ska lösa det. Ska vi förlita oss helt på skolan och införa praktik i utbildningen eller ska det vara upp till varje enskild student att skaffa sig den erfarenhet och kunskap som behövs? Vare sig vi väljer det första eller andra alternativet så bör vi få en ändring för att skapa en bättre förståelse. De beteendevetenskapliga kurser som ingår i utbildningen är helt fantastiska, men jag tycker att de bör belysas mer utifrån ett HR-perspektiv.

Linn Fors, student och HR-assistent

 

Mitt namn är Linn Fors och jag är mitt uppe i PAO-utbildningen på Stockholms Universitet, samtidigt som jag jobbar som HR assistent på ett av Sveriges största Finansbolag. Som arbetande student handlar vardagen om att lära både i skolan och av de erfarna HR-cheferna. Målet är att ta på sig mer ansvar i arbetslivet, och att minimera rädslan av att inte ha tillräckligt med kunskap för att klara av framtiden.

5 Responses to “PAO vs. HR”

 1. Emma Ehnevid Emma Iggstrom skriver:

  Väldigt intressant och relevant inlägg, Linn! Tänk om du kunde få ordentligt gensvar på detta. Så bra det skulle vara! 

  Jag kan bara svara utifrån PA-utbildningen jag fått på Örebro Universitet. Där är sista terminen 15 poäng personalarbete, dvs. studier riktade mot en personalvetares vardag och de sista 15 poängen innefattar praktik. Under praktiken gör studenten ett uppdrag för ett företag, det vill säga att också arbetsplatsen ska få ut något av dessa 10 veckor. Jag tror verkligen på den modellen. Har inte riktigt tänkt på att man missar en teoretisk del men samtidigt, det är ju inte där vi känner att det fallerar? I slutändan är det väl ändå den praktiska kunskapen och insikten i det dagliga som saknas? 

  🙂

 2. Gabriella Ekstrom skriver:

  bra inlägg 🙂

  Jag tycker solklart att arbetslivserfarenhet är det som väger tyngre än kurser på skolan om man inte vill forska vidare istället för att jobba. All egen erfarenhet är bra då man kommer ut I hr jobbet. Ju mer man sett av mänskliga beteenden samt både bra o dåliga ledarskap ju mer har man att bidra med till sin organisation. Alla jobb räknas oavsett var I organisationen man varit, det gäller bara att översätta sin erfarenhet i hr perspektiv.

 3. Linn Fors skriver:

  Tack Emma!
  Intressant att höra hur det fungerar i Örebro. Jag ser gärna att vi i Stockholm får ett liknande upplägg. Hur ser de andra kurserna ut, väver de in HR relevanta ämnen i de beteendevetenskapliga kurserna?

 4. Linn Fors skriver:

  Tack Gabriella, kul att det är är fler som instämmer!

 5. Jonas Åkesson skriver:

  Jag tänker att i grunden i HR är förståelse för individer och grupper. Den kunskapen är i allra högsta grad teoretisk. Hur denna kunskap sedan används i en organisation tror inte jag en praktikperiod kan ge, annat än en insikt i vilka frågor som är viktiga för just den organisationen. En utbildning som fokuserar på arbetslivets buzz-words tror jag missar hela poängen med HR. Om du som student står stark i din kunskap om människor kan du möta upp en organisations krav oavsett vilka de är. Extrajobb parallellt med utbildningen tycker jag låter som ett mycket bra alternativ. 

  Trainee/internship är en intressant väg att gå, kanske ett samarbete mellan universitetsvärlden och näringslivet i denna fråga skulle gynna oss alla.

Lämna ett svar

Netigate Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!