Så var det dags för det andra tillfället av Employer Branding Academy i regi av Academic Communication.

Föreläsare och inspiratörer var Veronica Lejsved, HR Director, Boliden Business Area Smelters och Anders Österlund, Global Head of Employer Branding på Tieto.

Temat för dagen var Kompetensprofil och talangerbjudande – Vem och Vad?                                                        Hur kan man definiera och arbeta med kritiska målgrupper? Har ni identifierat era talanger, och vet du hur de ser på er organisation? Och hur är det egentligen med talangerbjudandet?

Veronica Lejsved utgick ifrån ett lite bredare perspektiv på ledarskap och allas vår möjlighet att göra val. Hon påpekade att vi alla har ett ansvar att göra aktiva val, i synnerhet om vi hamnar i en situation där vi överväger att acceptera en chefsroll. Chefen ska vara där av fri vilja, och chefen ska vara en förebild.

Efter en ganska lång inledning med många exempel från såväl näringsliv, familjeliv som historia konstaterade även Veronica att Employer Branding är vad man gör det till. Vi måste alla göra våra egna definitioner och sätta våra egna mål. Men det finns inga genvägar – vi måste börja där vi står idag och bygga från grunden.

Andreas Österlund gav en inblick i hur han byggt upp Tietos employer branding funktion utifrån deras behov av att attrahera yngre medarbetare.  Andreas gjorde en nulägesanalys; var står vi idag, vad vill vi uppnå? Den här analysen klargjorde att organisationen inte var van vid att rekrytera yngre, oerfarna konsulter, så först måste linjecheferna övertygas. För att övertyga cheferna att de faktiskt kunde vinna något i att ta in yngre personer satsade Andreas och hans team på att attrahera driva och extroverta personer. Personer som skulle bevisa sig själva och komma att agera som interna ambassadörer.

Hur skulle man då lyckas attrahera dessa eftertraktade, och kanske lite bortskämda studenter?       För att få svaret få detta gick man till sina egna identifierade talanger och frågade dem vad Tieto hade som gjorde att de valda att arbeta kvar och inte sökte sig vidare.

Det gäller att hitta det äkta, ärliga budskapet och att inte översälja sin organisation

Tieto har därefter arbetat konsekvent med att låta de goda ambassadörerna tala för bolaget som arbetsgivare utifrån en formaliserad modell; vem är jag, varför jobbar jag på Tieto, hur har min utveckling sett ut på bolaget?

Det summerar ganska väl den röda tråden på det här seminariet; ÄKTHET – Vi måste leva som vi lär.

Kraften måste komma inifrån. Vårt employer brand är inte hur vi definierar det, utan hur vår målgrupp definierar det.

Jag saknade spontana frågor och diskussioner under det första seminariet. Den här gången var det färre powerpointbilder och mer diskussioner. Det var fler one-liners,  och fler stickspår. Därmed inte sagt att det var bättre eller sämre – bara annorlunda.

Initialt så ville vi konkretisera det flum som kan omge employer branding, och idag fick vi några fler konkreta tips på hur man kan jobba vidare. Men jag saknar fortfarand bra och tydliga metoder för att följa upp och konkreta mäta effekterna av employer branding insatser.

Jesper Elfström
Senior Recruiter Nordics, Bombardier Transportation