Huvudnyheten i tisdagens Computer Sweden toppades av att ”Storföretagen nobbar cio:n”. Med det menas att i en dryg tredjedel av de 50 största företagen i Sverige är cio:n en del av ledningsgruppen. Birgitta Klasén, som har denna erfarenhet (hon är ”mega-cio”…) pekar på att personalchefen oftare än cio:n sitter i ledningsgruppen.” Hon säger: ”Man kan se det så här – antingen jobbar du med hjälp av människor eller så jobbar du också med hjälp av it-systemen.”

Hm… Tänker jag då. Mega-cio eller inte, nog är det väl människor som styr, övervakar, använder och utvecklar it-system? Det innebär att en HRchef, precis som en cio i första hand arbetar med människor. Det är människor som formulerar krav, identifierar behov, granskar verksamhet, agilt eller inte utvecklar komponenter och funktioner i applikationer, implementerar nya rutiner, processer och system (en annan gång ska jag utveckla varför begreppet ”system” inte är vad vi menar….)

Snarare är en cio och en HRchef viktiga kolleger när det gäller att tillsammans bidra till att realisera affärsnytta genom sina respektive kompetenser?

Och troligast är en plats i ledningsgruppen mer knuten till vad du som individ kan tillföra snarare än ett resultat av din titel – såväl när det gäller HR:chefen som cio:n?

(Psst. Cio är en förkortning för Chief Information Officer och en utveckling av den forna IT-chefsrollen.)