Att medarbetarnas ambassadörskap är viktigt för att stärka affären och i tider när det talas mycket om employer branding tänkte vi ge lite vår syn på saken, hur vi på Academic Work valt att arbeta med att undersöka och strategiskt arbeta med att få våra interna medarbetare hos oss att bli ambassadörer.

Vi har i år valt att samarbeta med undersökningsföretaget Netsurvey som är ett etablerat företag inom kund- och medarbetarundersökningar. Vi vet idag vikten av ett starkt NPS. Vi mäter det mot våra kunder, men också internt.

På frågan – Hur troligt är det att du skulle rekommendera Academic Work som arbetsplats till en vän visade det sig att vi uppnådde ett NPS-värde på 73, jämfört med benchmark på 8 (benchmarken består av 350 000 svarande). Givetvis är det inte siffran i sig som är den viktiga. Nej, det viktiga är ju i allt det som ligger bakom vårt höga NPS-värde. Att analytikern från Netsurvey dessutom sa att hon sedan starten 2006 inte sett ett så högt resultat värmer såklart lite extra i en HR-chefs hjärta.

Varför är vi då så stolta över detta? Jo, att vi har fått ett så fint resultat visar att det finns ett starkt ambassadörskap på Academic Work vilket i sig är ett kvitto på hög lojalitet som både är viktigt för oss internt och som påverkar våra kunder. Vi är dock mycket väl medvetna om att vi har många delar att jobba vidare med framöver och att det är detaljerna som gör att fler blir nöjda. Det är vårat fokus framöver.

Vad ger det oss?
Lojalitet och engagemang anser vi är något av de viktigaste byggstenarna för oss som företag. Finns det på plats så vet vi med säkerhet att det skapar ett högt engagemang mot våra kunder och med det sagt, även påverkar vårt resultat på sista raden. Många nya studier bygger vidare på den studie om Service-Profit-Chain som Harvard Business Review skrev om för första gången 1994 och alla studier visar på sambandet mellan att nöjda medarbetare leder till ökade affärer.

Medarbetare som är stolta över sin arbetsgivare och som gärna rekommenderar oss vidare till sina vänner stärker vårt varumärke och det hjälper oss i rekryteringen av nya medarbetare. Eftersom Academic Work är ett expansivt företag söker vi ständigt efter fler kollegor. Att kunna anställa rätt medarbetare är därför en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och växa som företag.

Hur har vi lyckats då? 
Enkelt sett så är det tre delar som vi fokuserat på:

  • Vi jobbar tydligt och målinriktat med att stärka och leva vår kultur.
  • Vi jobbar starkt med den interna kommunikationen och jobbar mot ökad transparens i alla processer
  • Vi har under en längre tid satsat på våra chefsutbildningar och det ger resultat.

Hur ser ert NPS värde ut? Vad har ni för konkreta actions för att förbättra värdet och hur jobbar ni med ert interna ambassadörskap?