I skolan arbetar vi som går i årskurs två på Personalvetarprogrammet just nu med något som kallas PIM, Personalarbetets innehåll och metoder. Inom ramen för detta håller min grupp på att utforma en jämställdhetsplan för ett företag. Vi har i samband med detta också skapat en enkät för företagets medarbetare.

Eftersom jag rent generellt är nyfiken på de frågorna som tas upp och eftersom jag har en mer eller mindre färdig enkät så tänkte jag passa på att samla in än mer data. Lite som ett stickprov i hur jämställdheten faktiskt ser ut på arbetsplatser runt om i vårt avlånga land. Resultatet kommer presenteras i sin helhet här på bloggen. Enkäten är fullständigt anonym och det kommer inte vara möjligt att se hur enskilda individer har svarat.

Eftersom enkäten har sitt ursprung i en medarbetarundersökning så riktar den sig till dig som är anställd i någon form på ett företag.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att fylla i och du hittar den via länken nedan.

Klicka här för att starta!

Sprida gärna vidare!