Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är ”Vi är vår värld” – som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa.

Läs mer på http://kommunchef.com/

Du kan inte förändra någon annan

Hur ofta tar vi inte över andras problem och ansvar? Jag tror att vi i de flesta fall gör det i ren välmening. När vi tar över och försöker lösa någon annans problem åt dem hindrar vi personen att se sig själv, att ta ansvar för sig själv. Hjälp andra att hjälpa sig själv. Skydda inte din medmänniska från henne själv. Det är inte godhet.

När jag var ny som chef kan jag nu se att mitt ”ansvarstagande” för andras agerande i och för sig skapade en kortsiktigt mycket välfungerande arbetsplats, men i förlängningen blir det jobbigt för mig själv och hämmande för medarbetarnas utveckling.

En dåvarande medarbetare sa senare till mig

Mattias, när du var min chef så kunde jag prestera på 110% av min förmåga för jag visste att om jag föll igenom så skulle du finnas där och hjälpa mig. Nu är jag 80% av min förmåga, men jag klarar det själv.

Vi kan alla bidra till varandras kloka val som möjliggörare, katalysatorer och ögonöppnare. Vi kan på många sätt indirekt bidra till andra människors kloka val, men aldrig göra valen åt dem.

Känslan för dig som ledare, medarbetare och människa när du inser detta – Du kan inte förändra någon annan – är underbart frigörande!