Begreppet deltidsmarknadsförare (Gummesson, 1987) definierar och tangerar personalens avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Utan de rätta medarbetarna och den rätta mentaliteten i organisationen kommer inte företaget att lyckas. Företagen måste bli bättre på att hantera kontaktytan mellan de externa och de interna relationerna. För att framgångsrikt kunna sköta relationerna med sina kunder krävs medverkan av både personal- och produktionsfunktionerna i ett företag (se bl.a Lovelock, 2000). I en tjänsteekonomi där kunden mer och mer integreras med företaget genom processer måste man som ansvarig ha i åtanke att ha rätt person, med rätt budskap redo. Att kommunikation är A och O är ingen underdrift.

Enligt mig finns det en logik när det gäller att få fram lyckad marknadsföring. Det är att integrera hela organisationen i marknadsföringsarbetet. För att kunna lyckas med marknadsföringen måste företaget i fråga se till att man håller vad man lovar och helst mer därtill. Miljontals kronor av marknadsföringsinsatser kan gå till spillo om budskapet inte är genomarbetat och genomsyrar hela organisationen. Min idé är att marknadsföringens yttersta funktion är att vara ett hjälpmedel i skapandet av en varaktig relation med kunden. Genom att använda detta hjälpmedel på rätt sätt kan man nå stor framgång. Men misslyckas man med att förstå att framgång på bortaplan börjar med framgång inom laget på hemmaplan så kan man hamna väldigt fel.