Ledarskap, vad är det egentligen?

Leadership
Dunechaser / Foter.com / CC BY-NC-SA

Många av er som läser denna blogg har säkert varit på någon ledarskapsutbildning/kurs/föreläsning. Då har det kanske beskrivits vad ledarskap är genom att definiera ledarskap som ”de mjuka frågorna” eller vad ledarskap inte är i relation vad det är. Det är vanligt att att ledarskap beskrivs i relation till chefskap och att dessa begrepp skiljs åt. Chefskap är ”hårt”, excelark, budgetar, organisation etc, medan Ledarskap är ”mjukt”, kommunikation, konflikthantering etc. Något många missar i detta är att presentera begreppet Ledning som ligger som ett paraply över dessa två begrepp. Ledning är både hårt och mjukt och mixen av dessa är ofta den utmaningen många i ledande positioner ställs inför. Men nog om det, detta inlägg handlar egentligen om vad Ledarskap är, hur definieras detta inom akademien och vad betyder detta för oss

Frågan är om det finns en definition av ledarskap? Klart det gör säger ni kanske då, men det är faktiskt inte så självklart. I alla fall inte en definition som är allmänt vedertagen bland forskarna. T ex beskriver Stogdil hela sextiofem(!) olika definitioner i den kända Handbook of Leadership (1974).

Varför är det viktigt att ha en definition av ledarskap? Ja egentligen av två anledningar. För det första för att kunna prata samma språk och mena samma sak när man pratar om ledarskap. För det andra är det faktiskt viktigt med en koppling till vetenskapen. Utan vetenskaplig förankring blir det mest enskilt tyckande och det har sin plats, men kanske inte i seriösa utbildningssammanhang.

Den definition jag utgår ifrån återfinns i Northouse (2007) och den ses idag som en vedertagen definition. Något jag gillar med den är att den är lika enkel som den är komplex!

”Ledarskap är en process genom vilken en individ influerar en grupp av individer till att uppnå ett gemensamt mål

Kursiverat är nyckelorden i denna definition.

Process: Att utgå från att ledarskap är en process innebär att (1) Ledarskap inte beroende av personlighet och begåvning, utan att alla kan idka ledarskap (2) Ledarskap är pågående och interaktivt, d v s det är inte ”linjärt. Viktigt att förstå här, är att detta ger utrymmer för att studera i vilken utsträckning personlighet och begåvning påverkar ledarskap, och att ledarskap inte går att ”läsa” sig till då det är interaktivt.

Influerar: Ledarskap handlar att influera/påverka. Utan påverkan är det inget ledarskap! I detta ligger begreppet makt. Om ledarskap handlar om att påverka, handlar det om att utöva makt. Centralt och viktigt för att förstå och utbilda i ledarskap.

Grupp:För att idka ledarskap måste det finnas en grupp att leda OCH Ledarskap uppstår i grupper. Det kanske må vara självklart, men för att Ledarskap ska finnas måste det finnas någon att leda! Detta ger oxå vid handen att alla i en grupp kan idka ledarskap.

Mål: Ledarskap handlar om att influera en grupp av individer mot ett mål. Utan mål är det inget ledarskap. Vikten av att vara tydlig med sina mål och kunna uttrycka dessa blir uppenbar utifrån denna definition. Svårigheten ligger dock ofta i att komma fram till vad detta gemensamma mål är.

Så ser vår definition av ledarskap ut i grunden. Men vad som är bra ledarskap, hur ledarskap skall beskrivas och hur man via urval kan öka möjligheten för gott ledarskap i sin organisation, det är en annan historia och den berättar vi en annan gång 🙂

Referenser:

Northouse, P. (2007). Leadership, theory and practice. 4th ed. Sage Publications.

Stogdil, R. (1974). Handbook of Leadership: a survey of theory and research. New York, Free Press.

Björn Gustavsson

Jag har en bakgrund vid Försvarshögskolan (FHS) där jag både forskade och utbildade, med fokus på urval av ledare och grupputveckling. I grunden är jag personalvetare, med en magisterexamen i psykologi. Numera äger och driver jag Utveckla Ledare AB, vår vision är "Utrota allt dåligt ledarskap". Jag är bland annat handledare inom Utvecklande Ledarskap (UL) och Utveckling Grupp Ledare (UGL 2008) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP). För både UL och UGL 2008 är jag utbildad och verksam som examinator av nya handledare. Mina inlägg kommer att blanda vetenskapligt förankrad teori med praktik.

3 Responses to “Ledarskap, vad är det egentligen?”

 1. Johanna Hanell skriver:

  Tack för ett intressant och tydligt inlägg! 

 2. Jonas Häll skriver:

  Intressant artikel Björn. Tack! Roach & Behling (1984) har en snarlik definition: ”The process of influencing an organized group toward accomplishing its goals” vilken var central för vår ledarskapsutbildning under officershögskolan när det väl begav sig. John French & Bertram Ravens (1959) maktbaser är också mycket givande läsning. I synnerhet kopplat mot ditt stycke kring makt och influens. Det ska bli spännande att läsa och lära mer av dina artiklar. Keep up the good work!

 3. Björn Gustavsson Bjorn Gustavsson skriver:

  Tack ska ni ha!

  Håller med dig Jonas både Roach och Behling samt French & Ravens är givande läsning och håller än idag. En slutsats utifrån Northouse bok är just att mycket av det gamla fortfarande är bra, MEN det har hänt mycket och att hålla sig á jour med de senaste teorierna eller kanske framför allt modellerna är viktigt i ledarskapsutbildning. Mer inlägg kommer :-).

  Ps skillnaden mellan teori och modell är helt enkelt att en teori är att någon tänkt ut (tror..) hur världen fungerar medan en modell är baserad på verkligheten d v s är en tolkning. Oavsett vilken metod vi utgår ifrån så måste de verifieras upprepade gånger i verkligheten men vetenskapligt publicerade modeller har ofta ett försprång då de faktiskt utgår ifrån verkligheten per definition. Kommer nog mer om detta vid senare tillfälle känner jag nu när jag skriver om det! Ds

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser