För att en organisation, en grupp eller ett företag ska kunna fungera optimalt och vara så effektivt som möjligt krävs det ganska mycket. Det är i alla fall det vi får lära oss på universitetet. Rätt pusselbitar måste falla på plats för att önskad effekt ska uppnås. Det är många saker jag lärt mig om företagets funktion i en utav alla åhörarsalar på Lunds Universitet men minst lika många har jag lärt mig under mitt sommarvikariat. Jag tänkte sätta ihop en mycket kort och koncis kom ihåg- lapp.

1) Kommunikation. 
Det kanske viktigaste elementet för ett väl fungerande företag. Det är inte för intet som det sägs att kommunikation är A och O. Genom att kommunicera rätt budskap till rätt personer. Jag har under sex veckor jobbat på ett litet företag med god intern kommunikation. Där alla pratar med alla och alla vet vad som är på g.

2) Var expert på det du gör men låt andra ta del av det. 
Det vill säga, gör dig inte mer oumbärlig än du måste. Ett företag blir sårbart om det bara finns en person som kan göra en viss uppgift. Det är inte bra åt något håll. Jag har under mina sex veckor lärt mig många fler uppgifter än vad som var menat från första början. Dessvärre så verkar det inte vara normal praxis. Denna del i kedjan hänger ihop med kommunikationselementet. Genom att ha en bra intern kommunikation och lära av varandra istället för att se om sitt revir kan synergieffekter uppnås.

3) Ha jäkligt kul på jobbet.
Jag har aldrig trott på idén att man blir mer effektiv genom att vara instängd på sitt kontor utan kontakt med omvärlden. Att kunna ta pauser, prata om något helt annat för att sedan fokusera igen är något jag bara ser som positivt. Ekvationen är inte så svår egentligen, trivs man på jobbet så kommer resultaten följa därefter. Den sociala biten är enligt mig av en oerhörd vikt och den bör inte enbart förläggas till fikarummet.

 

Genom att anamma dessa tre tror jag att företaget kan skapa goda grunder för en väl fungerande, effektiv och rolig organisation. Och vem vill inte vara del av en sådan?