Ledarskap

Marknadsföringslogiken 

Begreppet deltidsmarknadsförare (Gummesson, 1987) definierar och tangerar personalens avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Utan de rätta medarbetarna och den rätta mentaliteten i organisationen kommer inte företaget att lyckas. Företagen måste bli bättre på att hantera kontaktytan mellan de externa och de interna relationerna. För att framgångsrikt…

Ledarskap

Dagens kom-ihåg lapp 

För att en organisation, en grupp eller ett företag ska kunna fungera optimalt och vara så effektivt som möjligt krävs det ganska mycket. Det är i alla fall det vi får lära oss på universitetet. Rätt pusselbitar måste falla på plats för att önskad effekt…

Guide

Förtroendealliansen 

Igår hade jag ångest när jag kom hem från jobbet som vikarierande ekonomiansvarig. Det var min första ensamma dag. En förberedelse inför de fyra kommande veckorna. På bussen kom ångesten. Mina prestationskrav hade tagit över hand. Jag mådde dåligt för att jag inte hade haft…

Ledarskap

Frihetsstöd 

”Utan goda och välfungerande interna relationer kommer företaget inte att lyckas med att utveckla externa kundrelationer. Hur väl man lyckas leda företagets personal- på alla nivåer- är en god indikation på hur väl man lyckas leda organisationen” (Grönroos, 2008: 364) Under mina två år på…