Vet vi hur man skapar en sund miljö?

En av årets viktigaste artiklar publicerades i DN häromdagen. Det är Maciej Zaremba som slår till igen, med riktig journalistik. En ny serie, Mobbarna och rättvisan: ”De skrattade bara.” Så berövades Safet sitt människovärde. Det handlar om mobbing på arbetsplatsen. Och i just detta specifika fall handlar det också om rasism och hur både facket och Försäkringskassan sviker. Men det är inte det enda. Visste du att 100-300 av alla självmord varje år är direkt relaterade till mobbning på arbetet? Jämför det med de 50-70 som omkommer på grund av olycksfall i arbetet.

Ur artikeln:

Rättvisa, människovärde, sanning, upprättelse … Jag vet, vi blir bara nervösa av sådana ord. Men om nedrighet får en prislapp brukar det tas på allvar. Så låt oss räkna ut vad det kostar att skicka en 37-åring till psykiatrin och sedan i förtidspension. 28 års bidrag och uteblivna skatter, rättegångskostnader, mediciner, terapeuter, utredningar … tio miljoner? Eller mer?

10 000 – 30 000 långtidssjukrivningar anses bero på mobbning i arbetet. (källor finns i artikeln). Vad gör vi åt det?

Jag ber om ursäkt för sifferexercisen, men det är en nyhet jag söker etablera. För det är väl inte allmänt känt att de största enskilda posterna av sjukpengen inte går till att hålla efter mikrober, läka sår eller uthärda strålbehandling, utan till att städa efter sjuka organisationsplaner, fega chefer, intrigörer, översittare, dussinknölar samt en och annan psykopat?

Det känns som att både skola och arbetsliv står relativt handfallna inför mobbing. Det är som att man inte riktigt kan tro att människor kan bete sig så illvilligt. ”De skojade nog bara.” Kanske spökar även egna barndomsminnen för de flesta? HR i egenskap av beteendevetare har där goda möjligheter att se och förstå destruktiva, manipulativa beteenden som just sådana och som litet vid sidan av-personer uttala vad som pågår och försöka sätta stopp. Som Zaremba skriver: rättvisa, människovärde, sanning, upprättelse. Grundläggande och bokstavligt talat livsviktiga saker att sträva efter.

Vet vi hur vi skapar en sund psykosocial arbetsmiljö? Vågar man prata om detta på arbetsplatserna? Vad gör man om det är chefen som mobbar? Dela gärna med er av era erfarenheter och funderingar.

beteendevetare, skeptiker, web 2.0-evangelist & allmän nörd. Twitter: @giselaj

One Response to “Vet vi hur man skapar en sund miljö?”

 1. Civil Olydnad skriver:

  Rättsvidriga arbetsförhållanden inom Posten!
  Ta del av det brev som Skyddsombudet på Posten Logistik i Göteborg skrev till Posten Sveriges VD Lars g Nordström..
  Forum för arbetsrätt, Autonoma ANTIfa och Civil Olydnad avser därför att uppmärksamma Postens arbetsmiljöförhållanden medialt och går nu till alla kunder med en vädjan om stöd för de postanställda. Just er reaktion är viktig och ni kan stödja oss genom att kontakta Lars g Nordström via meil: lars.g.nordstrom@posten.se .
  Meddela att ni fått vårt utskick.
  Vi tackar på förhand för ert stöd.

  Personligen Lars g Nordström
  Den snöboll som sattes i rullning utför Postens branta stup har nu börjat utvecklas till en rasande lavin som inte går att stoppa.
  Såvida inte ni som VD nu tar ert ansvar och börjar lyssna alla de anställda som står längst ned i Postens hierarki.
  De berättar om hot, kränkningar och godtyckliga bestraffningar från arbetsledare och chefer. Många upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag och mår mycket dålig p.g.a. det allt hårdare psykosociala klimat som råder på arbetsplatsen.
  Enda fördelen med en sådan arbetsgivare är att de anställda knyter starkare band emellan sig eftersom de inte har någon annan att vända sig till än just varandra.
  Efter att jag aktivt börjat söka kontakt med drabbade över hela postkoncernen har ett hoppets ljus tänts för alla dem som drabbats och jag kan nu inte vända dem ryggen, så som Posten gjort. En del mailar, andra ringer och många tar kontakten genom sitt chattforum.
  En del vill vara anonyma av rädsla för att bli tvångsförflyttade till andra arbetsuppgifter, vilket är en vanlig bestraffningsmetod inom posten, andra har fått nog och uppger både namn och kontaktuppgifter. En del vill ta ytterligare ett steg och ställa upp som vittnen i en ev. rättslig process eller medverka till att situationen uppmärksammas i media.
  Gemensamt för alla dessa människor är att de blivit kränkta och utsatta för övergrepp från
  Posten är en statligt ägd, offentlig arbetsgivare och med ett känt varumärke på marknaden.
  Trots detta bryter Posten medvetet mot arbetsrättslagar, diskrimineringslagar, arbetsmiljölagar, regelverk och föreskrifter, interna arbetsmiljödokument och postens officiella ledarskapspolicy mm. och hotar dem som vågar anmäla lagbrott med omplacering och avsked.
  De anställda som vågat rikta kritik mot arbetsgivaren eller anmält en händelse har förflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats avsked för ”personliga samarbetssvårigheter”.
  De har presenterats muntliga och skriftliga varningar för uppdiktade händelser och utsatts för systematisk mobbning från arbetsledare och chefer tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sig tjänst.
  Det finns ett mycket tydligt mönster i de anställdas berättelser.
  Detta har inneburit att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem effektivt har tystats ned och aldrig registrerats i C2 eller kommit till arbetsmiljöverkets kännedom. De syns därför inte heller i statistiken och har inte kommer till er eller HR avdelningens kännedom.

  Nu har jag valt att bryta denna tystnad och med stöd av de anställdas vittnesmål har jag för avsikt att offentligt gå ut och berätta sanningen om vad som händer bakom Postens slogan ”världens bästa arbetsgivare” , i syfte att skapa en tryggare arbetsplats för Postens anställda över hela landet.
  Ni får gärna hjälpa mig i denna kamp, om ni som Posten’s VD delar min övertygelse om att vi en dag kan få den arbetsplats vi idag ger våra kunder sken av på Posten’s hemsida.

  Med vänlig hälsning
  Skyddsombudet
  Posten Logistik Göteborg

  Skyddsombudet som skrev brevet avskedades på order av Lars g Nordström och de anställda som protesterade eller visade skyddsombudet sitt stöd hotades med avsked för illojalitet!
  Stöd gärna skyddsombudet och de postanställdas kamp genom att Meila Lars g Nordström!
  Tillsammans är vi starka och kan förändra arbetsgivarnas allt hårdare attityd.

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser