Så har man kommit en bra bit på väg i PIM-arbetet. Efter några veckor av hårt slit börjar ett resultat ta form.

Min projektgrupp har haft i uppdrag att kartlägga sjukfrånvaron åt ett stort företag, där personalen består av både tjänstemän och montörer. De har även önskat att få en kartläggning över huruvida en satsning på att köpa in tjänster ifrån ett externt hälsovårdsföretag, som sköter sjukfrånvarohanteringen m.m. har visat sig lönsamt hittills. Har den här tjänsten påverkat sjukfrånvaronivåerna, och är en fortsatt satsning att rekommendera?

Vi har fått lägga in all sjukfrånvarostatistik ifrån flera år i Excel, för att kunna göra en kartläggning utifrån de diagram som vi sedan har skapat. Vidare har vi sammanställt och analyserat diagrammen, innehållande de kostnader som finns för sjukfrånvaro, företagshälsovård och även produktionsbortfall, för att kunna jämföra mellan olika år och även månader.

En klurig del har varit att fundera ut hur man på bästa sätt mäter så att resultatet blir så rättvisande som möjligt. Vilka kostnader bör vara med, och hur värderar man ett intäktsbortfall? Vi har även fått lägga ner arbete på att fundera kring hur mycket som går att mäta i ren sjukfrånvaro? Vilka andra faktorer än de rent ekonomiska påverkar sjukfrånvaron? Hur mycket är det värt att satsa på hälsoförebyggande åtgärder? Hur kan man motivera sådana satsningar osv osv.

Sjukfrånvarofrågan är ständigt aktuell och något som vi alla kommer att arbeta med på ett eller annat sätt i arbetslivet. En sak är säker: Den kostar väldigt mycket för arbetsgivaren och det borde vara värt att satsa en hel del på att lyckas hålla nere sjukfrånvaron, precis som det finns tusen andra ickeekonomiska skäl till att satsa på förebyggande åtgärder, för att upprätthålla en hälsosam arbetsplats.

Utifrån vårt uppdrag är det här en väldigt givande kurs, som ger oss elever chansen att testa våra kunskaper och tankar, och som slår hål på känslan av att enbart kunna saker på pappret!