Något som diskuteras flitigt på personalvetarprogrammet är om man ska ha praktik eller inte. Senast var ämnet uppe för diskussion i Personal & Ledarskap där en skribent aktivt förespråkade praktik på programmet. Initialt tyckte även undertecknad att detta med praktik inte vore så dumt men allt eftersom programmet har fortlöpt så har pendeln svängt. För mig handlar inte programmet om att praktiskt lära sig en HR-funktion praktiskt, det är jag fullt förvissad om att vi kommer få lära oss i arbetslivet.

Personalvetare står och bör stå på en teoretisk grund och inget annat.