TT (som DI, Metro, SVT mfl har skrivit om) har tagit fram statistik baserat på SCB:s siffror  som visar på att de obetalda arbetstimmarna ökat med rätt ansenlig storlek mellan slutet av 2009 och 2008. Det talas om att manliga tjänstemän har ökat sin obetalda arbetstid med närmare 50%

Det är nu hakorna ska tappas mot bröstet och röster höjas. Denna utveckling är upprörande. Inget annat. Kristiderna sätter högre press på personalen att prestera mer och kosta mindre. Behovet att vara duktig ökar och det enda sättet som det kan uppnås för redan högpresterande personal är att utöka sina arbetstimmar. De timmar som betalas för räcker helt enkelt inte till för att leverera de resultat som personalen anser är av behov. Så den obetalda arbetstiden har ökat med 42% samtidigt som arbetslösheten ökar.

Jag motsätter mig inte på något sätt att personer som känner att de kan, och vill arbeta övertid ska få göra det. 6 timmars arbetsdag har jag avskrivit som en orimlig tanke (och något jag själv inte vill uppleva) och jag gillar när personal motiveras av andra faktorer än det som dimper ner i lönekuvertet i slutet på varje månad. När utvecklingen går emot att folk sliter men utan att få kompensation för det så börjar det klia i ryggraden på mig. Människors insats ska belönas. Människors arbete ska uppskattas. Finanskrisen ska inte användas som ett tillhygge för att motivera människor utifrån rädsla. Förvisso tror jag på såväl piska som morot, men rädsla som motivering tror jag inte att någon person mår bra av.

Den frågan som jag verkligen ställer mig är hur detta kommer se ut om ett år. Fortsätter denna utveckling så kommer något brista förr eller senare. Framförallt om en fortsatt ökning skulle bero på att samma personer som idag enbart arbetar mer. Om fenomenet sprider sig till fler företag och individer så är det självfallet ett problem, men hur ansvarsfullt är det att ytterligare lasta på individer en större börda om de redan har en hög arbetslast?

Möjligheten att företag bränner ut sina anställda kommer självfallet öka om denna trenden förstärks. Ser dock att det även leder till att det ställs en förväntan på anställda att jobba gratis, för att få jobba alls.