Idag började en ny kurs för personalvetartvåorna i Göteborg: personalvetenskapligt tillämpningarbete. Ett arbete där vi som studenter får gå ut på företag och utföra autentiska uppdrag. Exempelvis skall min grupp undersöka hur personal upplevde en stor organisationsförändring. Det ska bli otroligt intressant att få studera och producera något verklighetsförankrat,  en företeelse som jag tror att personalvetarstudenter inte kan få nog utav då vi övas inför yrken med mycket kontakt med människor. Då praktik inte längre ingår i vår utbildning längre känns varje förbindelse med verkligheten efter utbildningen välkommen. Det vill säga, ju större krockkudde desto bättre! Återkommer senare för rapportering om hur denna krockkudde utvecklar sig!