TT (som DI, Metro, SVT mfl har skrivit om) har tagit fram statistik baserat på SCB:s siffror  som visar på att de obetalda arbetstimmarna ökat med rätt ansenlig storlek mellan slutet av 2009 och 2008. Det talas om att manliga tjänstemän har ökat sin obetalda…