LinkedIn, LinkedIn Sverige, Sociala Medier, Sök jobb i sociala medier

Sök jobb med sociala medier – LinkedIn 

Vi fortsätter att beskriva hur du söker jobb med sociala medier. Del 1 och del 2 täcker bakgrunden och översikten till sociala medier. Del 3 beskriver hur du registrerar dig på LinkedIn och del 4 hur du hittar och lägger till kontakter. Idag tittar vi närmare på grupper och hur du reglerar mailflödet från LinkedIn….

HR Sverige

#sakersominteärlika 

Storstadsregioner och småstadsregioner är inte lika. Alls. De har olika kulturer, historik, framtidsutsikter, behov och önskemål. Därav borde även företagen i de respektive olika regionerna fungera på olika sätt. Men som jag upplever det är det inte alls så. Företagen är idag stora, om inte globala…