#sakersominteärlika

Storstadsregioner och småstadsregioner är inte lika. Alls.

De har olika kulturer, historik, framtidsutsikter, behov och önskemål. Därav borde även företagen i de respektive olika regionerna fungera på olika sätt. Men som jag upplever det är det inte alls så. Företagen är idag stora, om inte globala så i alla fall nationella. Jag har en bakgrund inom butiksvärlden så det här inlägget är självklart präglat av hur jag uppfattat att butikskedjor fungerar. Det brukar vara ett centralt styre i organisationen/koncernen från ett huvudkontor som oftast ligger i någon av storstadsregionerna.

Är det någon mer än jag som ser en problematik i detta? Kontrollerar och analyseras någonsin skillnaderna i t ex vilka varor som säljer bäst i vilka regioner eller skillnaderna i vilka frågor som är viktiga för deras anställda i de olika regionerna?

Jag bor i en småstadsregion. Jag är en också en förespråkare för landsbygdens rätt till att existera. Självklart är jag partisk i frågan. Men borde det inte vara så att om vi utgår ifrån att regionerna är olika vad gäller kultur, historia och behov – borde inte det också innebära att arbetstagarna i regionerna söker olika saker i de tjänster som erbjuds? Kompenserar företagen för det i sina kravanalyser? Eller används, som jag tror, storstadsregionen som norm för resten av Sverige?

Vad tror ni?

 

7 Responses to “#sakersominteärlika”

 1. Gunilla Larsdotter skriver:

  Och mot vad siktar/riktar storstadsregionerna sina kravspecifikationer? Kan olika företag med skilda inriktningar verkligen oreflekterat behöva samma kompetens och utbud? Jag menar kan en ’storstadsnorm’ över huvud taget ge rättvisa åt en kravspecifikation. Det blev bara fler frågor… har inga svar, bara funderingar från hängiven infödd Stockholmare 🙂

 2. Cecilia Stenberg skriver:

  ”Kan olika företag med skilda inriktningar verkligen oreflekterat behöva samma kompetens och utbud?” Nej, så tänkte jag nog inte. Utan snarare att t. ex. butikskedjor, alltså enheter med samma inriktning, behöver söka olika kompetenser hos sina butiker i olika städer. Att en färdig mall som är gjord utifrån vad som krävs för tjänsten i storstadsregionen inte kan appliceras på en liknande tjänst i en småstadsregion. 
  Men jag har inga färdiga svar. Det här är något jag själv gått och grunnat på. Kanske är det inte ett problem. Ville ändå kolla hur andra ser på saken.

  Vill också vara tydlig med att jag inte på nåt sätt menar att storstadsregionerna är dåliga! Det jag vill få fram är att det, i mina ögon, finns tydliga skillnader mellan vad som ”funkar” mellan de olika regionerna. Jag syftar dels på personalpolitik, men även ortsutveckling, korrespondens med intressenter för företagare, ja, i stort sett allt!

 3. Gunilla Larsdotter skriver:

  Ok, var kanske inte helt med i ditt initialtänk då, om mallar inom samma kedja etc.
  Uppfattar inte någon kritik mot storstäderna från din sida… däremot är jag själv tveksam till den hybris som Stockholm som marknad, företeelse och norm ibland drabbas av. Och som i sämsta fall då ska gälla även övriga landet.

  Som jag ser det finns en klar paradox. Stockholm har intagit en position som europeisk och kanske internationell storstad, men folk flyttar till Stockholm från andra städer i Europa för att de vill bo i en mindre stad… och Stockholmarna – infödda o inflyttade – har ju inte ens lärt sig att åka tunnelbana på strostadsvis!

  Så jag tänker att det vore klokt för ”Stockholmsnormen” att  på ett hållbart sätt få med sig invånarna i region- och produktionsutvecklingen genom att se sig omkring och ha med en medvetenhet om det ursprungliga Sverige (förenklat; lantligt bondelivet,var o en sköter sitt på sitt eget relativt stora revir) för att kunna  ta tillvara och ”lära” av mindre orter  och landsbygden.

  Ser det bara som en fördel om en ”storstad” kan behålla sin personlighet och våga vara lite liten. Vilket säljargument :). Tror det skulle gagna regionens invånare, företagare, relationer och dess utveckling!

 4. Cecilia Stenberg skriver:

  Jag håller med dig i det du skriver om att städer behöver behålla sin personlighet, sitt signum. Att det definitivt är ett bra säljargument! Det känns som att vi är på samma spår! 🙂

 5. Cecilia Stenberg skriver:

  Jag håller med dig i det du skriver om att städer behöver behålla sin personlighet, sitt signum. Att det definitivt är ett bra säljargument! Det känns som att vi är på samma spår! 🙂

 6. Cecilia Stenberg skriver:

  Jag håller med dig i det du skriver om att städer behöver behålla sin personlighet, sitt signum. Att det definitivt är ett bra säljargument! Det känns som att vi är på samma spår! 🙂

 7. Cecilia Stenberg skriver:

  Jag håller med dig i det du skriver om att städer behöver behålla sin personlighet, sitt signum. Att det definitivt är ett bra säljargument! Det känns som att vi är på samma spår! 🙂

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser