Idag får vi träffa Johan Areskoug som inte bara är Dalslänning som undertecknad utan också jobbar på konsultbolaget Talentum HR. Talentum HR förutom en snygg hemsida även en läsvärd blogg.

Berätta lite kort om din bakgrund och vad du arbetar med nu?
Jag är 28 år, ursprungligen från Bengtsfors i Dalsland. Efter en kortare sejour inom försvaret började jag 2004 att läsa till personalvetare med arbetsrättslig inriktning på Karlstad Universitet. Efter avlutade studier började jag arbeta som arbetsrättskonsult på Thomson Fakta (numera Talentum HR). Numera är jag ansvarig för konsultgruppen och produktområdet Mångfald, Lön & belöning på Talentum HR.
Hur hamnade du i yrket?
Först och främst så läste jag till personalvetare med anledning av mitt intresse för personalfrågor men jag var även intresserad av juridik, så kombinationen personalvetare med arbetsrättslig inriktning passade mig perfekt. Att jag hamnade hos min nuvarande arbetsgivare har jag mitt engagemang i P-riks (Sveriges personalvetarstuderandes riksförbund) att tacka för. Jag satt som ordförande för föreningen under ett år och under det året inledde vi ett samarbete med Thomson Fakta. Förutom att samarbetet ledde till bra erbjudanden till personalvetarestudenterna gav det mig en bra kontakt med Thomson Fakta som senare ledde till jobb.
Fördelar/nackdelar med yrket?
Fördelarna är många, framförallt är det ett omväxlande yrke där man får vara delaktig i det flesta områden som rör ett arbete. Rekrytering, arbetsmiljö, lönefrågor, förhandlingar, omorganisationer, budgetarbete m.m. Några direkta nackdelar ser jag inte, möjligtvis att vissa företag fortfarande inte ser HR som en strategisk resurs.
Råd till blivande personalvetare?
Försök att få med er kunskaper i ekonomi och arbetsrätt. Ekonomikunskaper för att kunna motivera investeringar och åtgärder inom HR och arbetsrättskunskaper för att det mesta som rör HR har koppling till arbetsrätten.
Tack för att du tog dig tid Johan!
Talentum HRs satsning på Facebook är en av de trådar som det har skrivits mest i på HR Sverige. Har du en åsikt? Dela med dig av den!