HR Sverige fortsätter att belysa personalvetare inför det kommande högskolevalet. Idag får vi möta Rickard Eriksson som utöver sina studier driver konsultbolaget Inigma HR-konsult.

En kort presentation av dig själv?
Rickard Eriksson är mitt namn, är personalvetarstudent sista året på Högskolan Väst. Är född 1987 och fyller 23 i år. Har under studierna drivit egen firma som, där jag erbjöd informationssamling, analys och stöd vid verksamhetsutveckling inom HR-området hos företag med upp till ungefär 100 anställda. Har tidigare varit projektassistent/projektledare på ABB i Västerås. Har en förkärlek till att vara analytisk och tänka i nya banor men tror att en av de viktigaste aspekterna för HR, speciellt i en industriell teknisk företagskultur (som t.ex. ABB), är att kunna visa på arbetets nytta med siffror. Hur detta ska ske har jag inte riktigt klurat ut men och andra sidan har jag en ganska lång karriär framför mig att fundera.

Var läser du?
Jag läser Personalvetarprogrammet på Högskolan Väst med Inriktning på Arbets- och Organisationspsykologi. Har riktat in mig själv genom valbara kurser på kvalitet och hur HR-processen kan understödja och utveckla kvalitetsarbetet och kvalitetstänket i organisationerna. Ledarskap är ett annat ämne som ligger mig varmt om hjärtat då jag varit ledare i ungdomsorganisationer sen 15års ålder. I dagarna har jag påbörjat min C-uppsats som handlar om Motivation.

Varför just denna utbildningsort/ Hur kom det sig att du valde just P-programmet?
Det som lockade mig till Trollhättan var att skolan utgick från ett AIL-perspektiv. Detta var tydligast i andra årskursen då varje kurs innefattade att arbeta konsultativt mot uppdragsgivare runt om i regionen. Det var även detta som fick mig att vilja fortsätta denna verksamhet i egen regi.

Fördelar/nackdelar med programmet?
Programmet har en gedigen lärarkår som för det mesta själva är aktiva konsulter, vilket gör att dessa dels kan ställa studenterna inför utmanande situationer men ändå ha ett vakande öga på studenten. De som klarar sig utan alltför stor inblandning av lärarna kan få en viss självförtroende-kick som stärker yrkesidentiteten medan de som inte klarar av självständigheten kan få välbehövlig hjälp av läraren. Något som jag dock önskat mer av är en större förståelse för hur det går till på en HR-avdelning.

Hur är det att vara P-vetar student egentligen?
Att vara personalvetarstudent, och i synnerhet en som studerar psykologi, är att hela tiden genom ny kunskap och nya insikter slipa om sina glasögon och se världen på ett nytt sätt. Detta är något av ett tveeggat svärd då det i ena stunden kan kännas mycket tungt att bära insikten och kunskapen om omvärlden och dess processer, och ibland som en mycket lugnande trygghet. I och med den inre utvecklingen så tror jag att ens tänkta yrkesroll genomgår något av en revolution på vägen fram till examen. För min del har både jag, min syn på omvärlden och min syn på hur ”bra HR” fungerar förändrats och utvecklas över åren. Därför är det med stor ödmjukhet för människan och gruppen som jag snart kommer ut i arbetslivet. Det är jag tacksam för!

Råd till blivande personalvetare?
Studera det du tycker är intressant och det som du känner är relevant. Innerligheten och närvaron i ens studier tycker jag är två framgångskoncept som fungerat. Samtidigt tror jag också att personalvetaren ska försöka befästa sin kunskap på ankringsplatser i sin egen verklighet.

Sist men inte minst tror jag att alla då och då ska ta sig tid och verkligen koppla bort sina studier och göra något helt annat. Jag brukar baka!

Tack Rickard och lycka till med uppsatsen!