Jämställdhet lönar sig.

Jämställdhet är ett ständigt aktuellt ämne och en nyligen gjord studie av Global Leadership Forecast pekar på att företag där det finns fler kvinnor i chefsbefattningar är mer lönsamma. I studien ingår  13124 chefer ifrån 48 länder.

 

Studien påvisar ingen skillnad i förmågan att leda människor mellan män och kvinnor, vi är helt enkelt lika bra på att leda oavsett kön men ändå är kvinnor underrepresenterade i ledande positioner. En av orsakerna som studien pekar ut som orsakerna är att män skattar sig själva som bättre ledare och därför lättar blir tilldelade projekt och ledaruppdrag. Det väcker givetvis frågan om hur vi kan ändra på den saken. Dags för oss män att ta ett steg tillbaka ibland kanske?

Bild flickr/keith ellwood

Johannes Sundlo

Arbetar som HR Business Partner. Ansvarig för bloggen här på HR Sverige.

Kommentera

Netigate Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!