Många av våra kunder är intresserade av att stämma av sina resultat från sina medarbetarundersökningar mot branschsnittet. Jag tycker att det blir mer spännande när företag siktar högre än så – att bli bland de bästa. Därför blev jag nyfiken på vad de företag som har väldigt effektiva arbetsklimat, högt engagerade och lojala medarbetare och utmärkta chefer gör rätt. För att se om det finns viktiga lärdomar att dra.

Vad skiljer de företagen som vi definierar som High Performing* jämfört med resten av företagen i vår databas? Jo, de har en bra ledning som är bra på att kommunicera, tydliga målsättningar som följs upp och en stark kultur där medarbetarna är stolta över det företaget levererar och kan driva igenom egna idéer.

High Performing

De tio frågor där skillnaden mellan högpresterande företag och övriga företag är som störst är de här:

  1. De har en högre hastighet i implementering av beslut
  2. De har en bättre förmåga att samarbeta mellan olika enheter i företaget och få saker gjorda
  3. Medarbetarna upplever att de får mer och bättre information från ledningen
  4. De är bättre på att översätta de övergripande målen till individuella mål
  5. Medarbetarna bedömer i större utsträckning att företagsledningen leder företaget bra
  6. De har mer givande utvecklingssamtal
  7. Fler medarbetare känner stolthet inför det företaget levererar och tycker att de erbjuder kunderna de bästa produkterna på marknaden
  8. Medarbetarna driver och implementerar egna idéer i sina team i högre utsträckning
  9. Fler känner till företagets värderingar
  10. De är bättre på att följa upp och utvärdera prestationer

Det är lätt att se att många av frågorna hänger ihop – gissningsvis tycker medarbetare som är nöjda med informationen de får från ledningen också att företaget leds bättre. Och att om man har mål som är nedbrutna på individnivå är det lättare att ha ett givande utvecklingssamtal och följa upp medarbetarnas prestationer.

Jag hoppas att listan ska hjälpa er att prioritera och hitta områden att börja förbättra. Min erfarenhet av att arbeta nära några av de högpresterande företagen är att alla har olika utmaningar men de tar sina utmaningar på stort allvar och jobbar med dem fokuserat och uthålligt. Att lyckas kräver att man arbetar kontinuerligt och konsekvent på olika nivåer i företaget och är noga med att kommunicera vad man gör och varför, och följa upp att insatserna ger önskvärda effekter. Om ni vill läsa om ett företag som är duktig på att jobba med sina medarbetarrelationer kan ni ladda ner vårt case där Tele2 berättar om sitt arbete.

*High performing company = de 10 högsta procenten av företag i Netsurveys databas, baserat på Netsurveys index. Totalt ingår 195 företag i analysen (högpresterande och övriga) och baseras på data från 2012-2015.