När jag läser bloggar och artiklar om vår profession så handlar dessa främst om Employer Branding, Ledarskap, Rekrytering, Värdegrunder, Engagemang hos våra medarbetare. Även mina blogginlägg har berört dessa områden.

Däremot ser jag nästan aldrig inlägg som handlar om hur du lyckas med rehabiliteringsarbetet, 10 bästa tipsen för en lyckad rehabilitering osv. Det beror nog på fler saker. Dels är det inte lika lätt att koppla rehabiliteringsarbetet till affären, dels är varje rehabiliteringsärenden väldigt individuella och ett komplext område att beskriva.

Förutsättningarna för ett bra rehabiliteringsarbete kräver att parterna tar sitt ansvar och bidrar till ett bra samarbete för att på bästa sätt åstadkomma en bra rehabilitering. Dessa är:

– Medarbetaren
– Medarbetarens närmsta chef
– HR

Det skadar givetvis inte om engagerade handläggare från Försäkringskassan och medarbetarens läkare /företagshälsovården aktivt deltar.

Att tidigt sätta in insatser är viktigt. Att sätta en handlingsplan och målet för denna är också klokt. Vad kan medarbetaren och arbetsgivaren bidra med. Forskningen på området är ense, ju längre en medarbetare är borta från arbetet desto svårare blir det att komma tillbaks. Som arbetsgivare är det viktigt att visa omtanke, att du bryr dig, på riktigt. Tydlighet är också viktigt, medarbetaren mår mkt bättre om de har att göra med en arbetsgivare som har erfarenheten av sådana frågor, det skapar ett lugn och bygger ett avgörande förtroende som underlättar arbetet med rehabilitering. Med den inställningen kan man komma över vissa hinder. Vid en långvarig sjukfrånvaro så händer det så mycket annat med oss som medarbetare. Isolering, oro, tvivel är inte ovanliga känslor och beteenden.

Just nu hör vi varningsklockor om att sjukskrivningarna ökar i Sverige. Kostnaderna för sjukskrivningarna ökar med en miljard kronor i år och ökar med 2,8 miljarder 2014, spår Försäkringskassan i en ny prognos.

Rehabilitering är som sagt komplext och det finns ingen allroundlösning. Man måste även ha mod, ibland måste man vara ärlig och tydlig genom att konstatera att ett specifikt arbete inte är lämpligt med anledning av medarbetarens hälsotillstånd, det kan vara fysiskt eller psykiskt. Givetvis ska man pröva sig fram och ibland krävs det ett par steg tillbaks för att sedan komma framåt.

Ett tips är om du arbetar på en större arbetsplats är att ni har kontaktpersoner på Försäkringskassan som lär känna er verksamhet och vilka möjligheter som finns.

Jag ser fram emot att läsa fler bloggar, inlägg och artiklar om rehabilitering i framtiden. Hur en organisation arbetar med dessa frågor visar vilken omtanke den visar för sina medarbetare. Rent personligen så är det bästa jag kan höra som HR människa, när en medarbetare är genuint tacksam och tackar från sitt hjärta för det stöd den har fått ifrån mig att komma tillbaks i arbete.
Det är alltså ett område inom HR området som inte är värt att glömma bort!