Rehabilitering- det glömda HR-området?

När jag läser bloggar och artiklar om vår profession så handlar dessa främst om Employer Branding, Ledarskap, Rekrytering, Värdegrunder, Engagemang hos våra medarbetare. Även mina blogginlägg har berört dessa områden.

Däremot ser jag nästan aldrig inlägg som handlar om hur du lyckas med rehabiliteringsarbetet, 10 bästa tipsen för en lyckad rehabilitering osv. Det beror nog på fler saker. Dels är det inte lika lätt att koppla rehabiliteringsarbetet till affären, dels är varje rehabiliteringsärenden väldigt individuella och ett komplext område att beskriva.

Förutsättningarna för ett bra rehabiliteringsarbete kräver att parterna tar sitt ansvar och bidrar till ett bra samarbete för att på bästa sätt åstadkomma en bra rehabilitering. Dessa är:

– Medarbetaren
– Medarbetarens närmsta chef
– HR

Det skadar givetvis inte om engagerade handläggare från Försäkringskassan och medarbetarens läkare /företagshälsovården aktivt deltar.

Att tidigt sätta in insatser är viktigt. Att sätta en handlingsplan och målet för denna är också klokt. Vad kan medarbetaren och arbetsgivaren bidra med. Forskningen på området är ense, ju längre en medarbetare är borta från arbetet desto svårare blir det att komma tillbaks. Som arbetsgivare är det viktigt att visa omtanke, att du bryr dig, på riktigt. Tydlighet är också viktigt, medarbetaren mår mkt bättre om de har att göra med en arbetsgivare som har erfarenheten av sådana frågor, det skapar ett lugn och bygger ett avgörande förtroende som underlättar arbetet med rehabilitering. Med den inställningen kan man komma över vissa hinder. Vid en långvarig sjukfrånvaro så händer det så mycket annat med oss som medarbetare. Isolering, oro, tvivel är inte ovanliga känslor och beteenden.

Just nu hör vi varningsklockor om att sjukskrivningarna ökar i Sverige. Kostnaderna för sjukskrivningarna ökar med en miljard kronor i år och ökar med 2,8 miljarder 2014, spår Försäkringskassan i en ny prognos.

Rehabilitering är som sagt komplext och det finns ingen allroundlösning. Man måste även ha mod, ibland måste man vara ärlig och tydlig genom att konstatera att ett specifikt arbete inte är lämpligt med anledning av medarbetarens hälsotillstånd, det kan vara fysiskt eller psykiskt. Givetvis ska man pröva sig fram och ibland krävs det ett par steg tillbaks för att sedan komma framåt.

Ett tips är om du arbetar på en större arbetsplats är att ni har kontaktpersoner på Försäkringskassan som lär känna er verksamhet och vilka möjligheter som finns.

Jag ser fram emot att läsa fler bloggar, inlägg och artiklar om rehabilitering i framtiden. Hur en organisation arbetar med dessa frågor visar vilken omtanke den visar för sina medarbetare. Rent personligen så är det bästa jag kan höra som HR människa, när en medarbetare är genuint tacksam och tackar från sitt hjärta för det stöd den har fått ifrån mig att komma tillbaks i arbete.
Det är alltså ett område inom HR området som inte är värt att glömma bort!

Daniel Almstedt

Arbetar som HR-Specialist inom en serviceorienterad verksamhet. Stöttar chefer och medarbetare i HR frågor. Mitt arbete innehåller en såväl operativ som strategisk dimension. Attraheras av de flesta områden inom HR sfären och för att nämna några som hamnar högt på listan är service, kommunikation, ledarskapsfrågor, arbetsrätt värdegrundsarbete och rekrytering. Älskar att utveckla processer och metoder för att skapa en alltmer effektivare och smidigare organisation. Försöker alltid att hitta synergier och avgränsar mig inte till att enbart fokusera på HR utan ser gärna och bidrar gärna till helheten inom en organisation. Har tidigare bland annat arbetat med specialistrekrytering och i generalistroller. Inledde min yrkeskarriär inom restaurangbranschen, där jag var verksam i tio år, främst som Bartender men även i chefsroller. För kontakt, tveka inte att kontakta mig via Linkedin.

6 Responses to “Rehabilitering- det glömda HR-området?”

 1. AnnaSporrong skriver:

  Daniel – jag tar bollen! Blogginlägg om ”10 bästa tipsen för en lyckad rehabilitering” ser jag som en utmaning!
  //Anna

 2. JohannesSundlo skriver:

  AnnaSporrong Bloggen finns till förfogande om du vill skriva en replik Anna!

 3. hrfredrik skriver:

  AnnaSporrong Mkt bra idé!

 4. Fanny Seidemo skriver:

  Bra skrivet, jag håller till fullo med ! Rehabilitering är ett område som lätt glöms bort, även av arbetsgivaren, trots att det är högaktuellt hela tiden. I mitt jobb hanterar jag dagligen olika typer av rehabärenden, och det är inte alltid helt lätt att hitta en balans i min roll som HR-anställd. Å ena sidan representerar jag arbetsgivaren som ser rehabärendet ur ett perspektiv, å andra sidan är jag ju medarbetare, kollega OCH medmänniska och förstår att arbetstagaren ser det ur ett annat perspektiv… Många chefer fokuserar på att få arbetstagaren tillbaka till arbetet för att sjukskrivningar kostar pengar, men ibland måste man backa bandet och ta det lugnt, skynda långsamt, för att hitta en långsiktig lösning. 
  På de rehabmöten jag sammankallar till och medverkar på är nästan alltid någon från F-kassan och företagshälsovården/sjukvården med. Just F-kassan är ett bra stöd både för arbetsgivaren och medarbetaren, eftersom det finns så mycket regler kring sjukpenningen som är svårt att hålla koll på. Har också förvånats positivt av försäkringskassans personal, som visat sig vara mycket mänskliga och duktiga beteendevetare! 
  Ser fram emot att läsa de 10 bästa tipsen för en lyckad rehabilitering! AnnaSporrong

 5. Robert A Emungu skriver:

  Lagstiftaren ställer krav  i rehabilitering och dess insatser -första ansvaret ligger i arbetsgivarens hand…Vilket innebär skyldighet (3kap 2 a § AML). Att inte ha insikt i rehabilitering kan vara kostsamt för en verksamhet. Det handlar också  om att ha kvalificerade kompetenser (FHV och/eller anställda med rehabkompenser som stödjer ledningen i arbetsmiljö- och rehabfrågor m.m)…Vilket små företag inte har råd till -då blir rehabiliteringen ett bortglömt HR-område.
  Personalavdelningar bör ha rehabkompentenser. Att inte upptäcka rehabiliterings behov hos arbetstagaren kan ha ekonomiska konsekvenser för organisationen (låg produktivitets, sjukfrånvaro kostnader, personalomsättnings kostnader etc.).

 6. AnnaSporrong skriver:

  Jag har sammanfattat mina tips i ett blogginlägg idag 🙂

  http://rehabpartner.se/inlagget-som-skulle-heta-10-tips-om-hur-du-lyckas-med-rehabilitering/

  //Anna

Kommentera

Netigate Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!