Medarbetarsamtal.

Jobbar för närvarande med personalhantering. Bland annat så ser jag över mallar och rutiner för medarbetarsamtal samt lönesamtal på uppdrag av ett litet företag. Det slår mig hur vanligt det verkar vara att chefen gärna blandar ihop dessa och pratar lönefrågor parallellt med utvecklings- och privata frågor.

Min tanke är att ett medarbetarsamtal aldrig kan bli ”ärligt” om man som medarbetare vet att det jag säger här och nu kommer att bedömas när chefen funderar över min lön lite senare under samtalet. Nej, vi vill väl ha ärliga medarbetare som kan se objektivt på sig själva och vara ärlig med vad de faktiskt är bra på och vad de känner själva att de behöver utveckla? Medarbetarsamtalet ska ligga till grund för utveckling av de kompetenser som finns i företaget.

Ska vi få dessa medarbetare så bör vi även skilja på medarbetarsamtalet och lönesamtalet! Vi måste fråga oss vad vi vill ha ut av medarbetarsamtalet för att veta vad vi bör diskutera under mötet. Vad är målet? Vad är samtalets syfte? Vad vill vi uppnå med att tala med våra medarbetare under dessa omständigheter?

Intressanta C-uppsatser som berör medarbetarsamtal hittar du här:

http://www.uppsatser.se/uppsats/26f5f1bc5c/

http://www.uppsatser.se/uppsats/ce2a8917b0/

http://www.uppsatser.se/uppsats/3263ae01ee/

http://www.uppsatser.se/uppsats/498674e3b3/

http://www.uppsatser.se/uppsats/cb18dea380/

Bild från johannes.axner/flickr.

Nina Sund

Alla har vi väl ett område som vi dyker in i med hjärta och själ? HR är mitt! HR-frågor, stora som små, är så otroligt intressanta och idag har jag förmånen att arbeta som HR-specialist på Myrtall AB. Ingen dag är den andra lik och som konsult inom HR-området står jag ständigt inför nya utmaningar på nya företag. Ingen HR-avdelning fungerar som den andra och uppdragen ser olika ut beroende på företaga - en spännande vardag helt enkelt! Här på HR Sverige har jag för avsikt att skriva om de HR-relaterade frågor som snurrar i mitt huvud och jag ska fortsätta läsa de andra skribenternas blogginlägg för att ständigt hålla mitt sinne öppet för nya tankar och lösningar. www.myrtall.com www.myrtallkonsult.com

One Response to “Medarbetarsamtal.”

  1. Lennart Stenberg Lennart Stenberg skriver:

    Jag har som HR-chef arbetat med dessa två samtal separerade sedan 1990-talet av precis de skäl du nämner Nina. Lönesamtalet har jag dessutom delat i två, samtal före lön där chef och medarbetare kommer överens om hur det gångna året gått, bl.a med hjälp av underlag för hur måluppfyllelse ser ut. Medarbetaren har också möjlighet att framföra sin syn på lönejustering, chefen noterar för att ha med i sitt kommande lönesättningsarbete men diskuterar inte. Efter att lönesättning är klar sker samtal där chefen meddelar ny lön och motiven till att det blev 0, 50, 100 eller 500 kr mer i månaden. Medarbetarsamtalet kan också delas i två – ett som avser att överenskomma mål för kommande period och ett som behandlar den personliga utvecklingen framåt.

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser