Jobbar för närvarande med personalhantering. Bland annat så ser jag över mallar och rutiner för medarbetarsamtal samt lönesamtal på uppdrag av ett litet företag. Det slår mig hur vanligt det verkar vara att chefen gärna blandar ihop dessa och pratar lönefrågor parallellt med utvecklings- och privata frågor.

Min tanke är att ett medarbetarsamtal aldrig kan bli ”ärligt” om man som medarbetare vet att det jag säger här och nu kommer att bedömas när chefen funderar över min lön lite senare under samtalet. Nej, vi vill väl ha ärliga medarbetare som kan se objektivt på sig själva och vara ärlig med vad de faktiskt är bra på och vad de känner själva att de behöver utveckla? Medarbetarsamtalet ska ligga till grund för utveckling av de kompetenser som finns i företaget.

Ska vi få dessa medarbetare så bör vi även skilja på medarbetarsamtalet och lönesamtalet! Vi måste fråga oss vad vi vill ha ut av medarbetarsamtalet för att veta vad vi bör diskutera under mötet. Vad är målet? Vad är samtalets syfte? Vad vill vi uppnå med att tala med våra medarbetare under dessa omständigheter?

Intressanta C-uppsatser som berör medarbetarsamtal hittar du här:

http://www.uppsatser.se/uppsats/26f5f1bc5c/

http://www.uppsatser.se/uppsats/ce2a8917b0/

http://www.uppsatser.se/uppsats/3263ae01ee/

http://www.uppsatser.se/uppsats/498674e3b3/

http://www.uppsatser.se/uppsats/cb18dea380/

Bild från johannes.axner/flickr.