Motivation är ett missförstått begrepp. Vi letar efter motiverade människor till våra arbetsplatser istället för att skapa dem.

Vi är inte mer eller mindre motiverade som människor. Motivation är inte en drivkraft som vissa har mer eller  mindre av. Vi är motiverade för olika saker. Vissa är motiverade för att jobba hårt och andra för att vara lediga. Vissa dagar är du väldigt motiverad att gå till jobbet och andra dagar stannar du hellre hemma.

Du förstår motivation bättre om du vänder på begreppet. Motivation är inte något som finns där eller ej, motivation är ett resultat.

När det du gör leder till något bra känns det bra att göra det. Det minnet får dig att göra det igen när möjligheten uppstår. Motivation är resultatet av tidigare konsekvenser av ett beteende. Du är motiverad att göra det som du vet, medvetet eller omedvetet, leder till något bra för dig (eller gör att du undviker något negativt).

Motivation är alltså från början en effekt av beteendet, inte en orsak till det.

Sluta leta efter motiverade medarbetare, gör dem du har motiverade istället!