Inom rekrytering och personlighet finns en hel del gamla nyheter i en ny fräsch förpackning. Både grit och EQ är till exempel bra marknadsförda koncept av insikter från femfaktormodellen. Vad som däremot är värt att kolla upp, det är ödmjukhet.

Ödmjukhet mäts genom faktorn Integritet från Hexacomodellen. Det är en personlighetsmodell som är evidensbaserad och till stora delar överlappar med femfaktormodellen. Integritet är faktorn som hjälper dig att hitta ödmjuka ledare. Ödmjukhet låter inte bara trevligt, ledare som är uppriktiga, anspråkslösa och undviker girighet är också bevisat mer framgångsrika.

Genom att mäta ödmjukhet kan vi också undvika de destruktiva sidorna av en personlighet. På andra sidan av skalan finns nämligen de negativa beteenden som kopplas till “The dark triad”, bland annat psykopati och narcisism.

Det här är en sammanfattning. Läs mer om ödmjuka ledare och psykologisk trygghet i originalartikeln Should you hire for humility?