Som jag skrev i Veckans HR i fredags har HRevolution 2010 ägt rum i Chicago i helgen.

Efter att ha följt #hrevolution taggen på Twitter under helgen ska jag här nedan försöka göra en kort sammanfattning vad jag tycker mig se har varit de ämnen som diskuterats i på Catalyst Ranch i helgen. Det blir från starten och till slut och jag lyfter tweets som förekommer flera gånger. Det kan bli en smula osammanhängande men ger ändå någon form av bild vad som avhandlats. Räkna med att kommande Veckans HR kommer peka på mer utförliga engelska beskrivningar.

– Hur balanserar man sociala mediers användning för de som använder det ofta? Hur uppmuntrar man sina ”superusers” i sociala medier att använda det i arbetet?

– De anställda är din bästa marknadsföringskanal – hur får du dem att bli passionerade kring sitt arbete? Hur balanserar du äkthet och passion med transparens?

– Backa upp dina entusiaster – ge dem inflytande och förtroende. Alla anställda är ambassadörer för företaget men alla är inte kommunikatörer.

– Sociala medier kan humanisera ditt bolag, ge det ett ansikte och skapa förtroende. Människor gör affärer med folk de känner, gillar och litar på.

– Sociala medier skapar inte nya problem. Det belyser bara existerande problem.

– Sociala medier är ett verktyg inte en strategi. Skapa strategin först och använd sedan verktyget för att utföra strategin.

– Iran & Kina har problem att stoppa vad som sägs om dem på nätet, varför skulle ditt företag lyckas?

– Att skapa bra och varaktiga relationer tar tid. Gäller både i verkligheten och på internet.

– Utbilda och lär andra om sociala medier för att motverka rädslan för det. Okunskap är moder till all rädsla.

– Du kan inte motivera andra men du kan skapa en miljö och göra det möjligt för människor att hitta motivation själva.

– Pengar kommer inte motivera någon att älska sitt jobb. Om jag verkligen hatar mitt jobb, kommer mer pengar få mig att älska det?

– För att påverka en annan människas motivation behöver du veta vad som verkligen motiverar den andra och sedan hitta ett sätt att väcka den motivationen på jobbet.

– Gen Y kommer att omdefiniera arbetet men hur kommer arbetet omdefiniera Gen Y?

– Gen Y förväntar sig omedelbar respekt på arbetet tills motsatsen är bevisad. Äldre generation arbetade sig till respekt.

– Om företag marknadsför sig och rekryterar via sociala medier, borde inte de anställda i alla fall kunna gå ut på de siterna?

Att följa en hashtag blir rätt trubbigt eftersom man bara får lösryckta kommentarer hela tiden men jag tycker ändå det är intressant att se vad som diskuteras och vilka frågeställningar som tagits upp. Det ska bli intressant att se summeringar från helgen och se vad folk tar med sig ifrån unconferencen.