Ett kärt ämne här på HR Sverige. Men med en annorlunda approach idag. I höst har det släppts två rapporter som jag tycker är intressanta, framförallt om man ställer dessa bredvid varandra och jämför dem. Den första är från Jobvite och handlar kort och gott om rekrytering via sociala medier. Den andra är den som jag tidigare berört, Stepstone har gjort den och gett den namnet ”Rekrytering via sociala medier – bra eller bara hype?”. Jag tycker båda är intressanta och läsvärda och det som jag tycker är bäst med de båda rapporterna är att Jobvite speglar USA och StepStone Europa/Sverige. Vi i Sverige är som bekant lite efter på den punkten här och min ambition är helt enkelt att jämföra och problematisera de båda rapporterna. Vi får se hur det går.

Används sociala medier då?

Stepstone redovisar att 44% av de svenska HR-avdelningarna använder sociala medier. Värt att nämna att det är upp med 39% sedan 2010. Det nämns inte specifikt att HR-avdelningarna arbetar med rekrytering på sociala medier men min gissning är att vi kan utgå från att det är det HR primärt gör på sociala medier. I Jobvites undersökning uppger 94% (!) att de använder sociala medier för att rekrytera.

När det gäller vilket socialt medium man använder för att rekrytera uppvisar båda rapporterna stora likheter. LinkedIn toppar listorna på båda ställen även om det är en avsevärd skillnad på i vilken grad dom används. (94% US resp. 64% i EU). Facebook är god tvåa (65% US  resp. 41% EU) och inte helt oväntat är nyligen börsintroducerade Twitter trea (55% resp. 21%).

När det gäller att anställa då – gör man det via sociala medier?

Enligt Stepstone tillsätts endast 2% av de europeiska jobben via sociala medier vilket jag tror kan stämma. Min upplevelse och tes är att många svenska företag vill ge sken av att använda sociala medier i rekryteringssyfte men att få faktiskt gör det. I Jobvites undersökning uppger i 78% av de amerikanska företagen att de anställt någon via sociala medier det senaste året. Upp 20% från 2010. Det är en markant skillnad och här kan vi verkligen se att USA kommit betydligt längre än oss när det gäller sociala medier och rekrytering. Vi är helt enkelt hopplöst efter.

Och trots att redan idag använder 94% av rekryterarna i USA sociala medier så är det också där man uppger i Jobvites rapport att man kommer öka sina investeringar mest. Stepstone å sin sida pekar på att flest företag är nöjda med job boards som rekryteringskanal och att det är där man skall lägga sina pengar. Här behöver man inte vara professor för att förstå att båda rapporterna talar för sin egen sak.

För att sammanfatta de båda rapporterna tycker jag det är helt otroligt att bara 44% av HR-avdelningarna i Sverige använder sociala medier och jag kan i ärlighetens namn inte riktigt förstå varför. Nog för att vi har blivit bättre men en majoritet använder sig inte av sociala medier. Hur kan det vara möjligt 2013 när 66% någon gång besöker ett social nätverk och vår snitt-tid på sociala medier i Sverige är 3,6 timmar i veckan? Rimligt är att det här är en utveckling som kommer stiga och stiga den närmsta tiden.

Att ställa två rapporter bredvid varandra såhär är intressant tycker jag – man märker väldigt tydligt att det finns en agenda från utgivaren av rapporten om man sitter med två som ger en något annorlunda bild. Och för att kommentera de bilderna de olika rapporterna ger så tror jag att sanningen ligger någonstans mittemellan för oss som jobbar med rekrytering. Under 2014 kommer det vara viktigt att vara på sociala medier men att man inte skall glömma bort att använda job boards heller.

Håller du med?