Den vanligaste vanföreställningen inom svenskt arbetsliv tror jag är att man inte vågar säga till sin chef vad man egentligen tycker. Varför det är så kan jag bara spekulera i. Kanske är man rädd att chefen ska börja tycka illa om en? Eller kanske är man så rädd att man till och med ska få sparken?

Om det är så att du är rädd för att prata med din chef  – gör det! Vad har du att förlora? Är det en bra chef så lyssnar chefen på dig och tar dig på allvar och försöker göra något åt det. Blir chefen arg och börjar slänga saker efter dig då vet du att det är dags att byta jobb. En win-win helt enkelt!