Vi fortsätter vår serie om personalvetare runt om i landet. Idag Cecilia Arvidsson.

En kort presentation av dig själv?
Jag läser åttonde och sista terminen på P-programmet i Göteborg skriver nu på min magisteruppsats. Jag är 26 år och kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade till Götet för snart 4 år sen för att börja programmet.

Var läser du?

Göteborg

Varför just denna utbildningsort?
Jag hade hört gott om programmet i Göteborg, både av folk som läste här och av folk som läste på andra orter. Det som lockade var dels att man läste hela utbildningen med en sammanhållen klass, till skillnad från i några andra städer där man plockade ihop fristående kurser till en examen. I Göteborg ingick också en hel termins praktik förlagd på en personalavdelning eller liknande, på ett företag eller en förvaltning. Jag fick intrycket att det genomgående fanns en koppling till arbetslivet genom projektarbeten på företag och mentorskapsprogram med yrkesverksamma. Programmet har gjorts om en del efter att jag började, så idag vet jag inte så mycket om skillnaderna mellan olika universitet.

Hur kom det sig att du valde just P-programmet?
Efter gymnasiet läste jag fristående kurser i psykologi ett år på Stockholms universitet. Där stötte jag på många intressanta områden som var kopplade till arbetslivet, t.ex. gruppsykologi, ledarskap och motivation. På dessa kurser läste också personer som gick PAO-programmet och via dem började jag intressera mig för yrket. Jag var även inne på att läsa till psykolog, jurist eller sjukgymnast, eller något annat inom hälsa. Till slut insåg jag att en P-utbildning innehöll alla de ämnesområden som jag tyckte var intressanta, och öppnade även upp för en stor valfrihet på arbetsmarknaden. Om man har läst P-programmet har man en bred kompetens och måste inte jobba med en specifik sak, utan kan rikta in sig på det man själv tycker är mest intressant.

Fördelar/nackdelar med programmet?

Jag tycker det är en stor fördel att man får läsa så många olika ämnen och inte sitta och traggla exempelvis bara ekonomi i fyra år. Det blir varierat och roligt, även om också det mest intressanta kan bli tråkigt när man MÅSTE lära sig det inför en tenta. Efter utbildningen kan man mycket om mycket och som jag sa är man inte låst på arbetsmarknaden. Men den här bredden gör ju även att det kan bli lite luddigt och identitetslöst, ”vad är en personalvetare egentligen”? Jag vet att många kan känna att de inte har tillräckliga verktyg för att klara av arbetet i praktiken när de väl är klara. Och det är väl inte så lätt att få tillräckliga verktyg när utbildningen ger en grund för så varierade arbeten som rekryterare, grupputvecklingskonsult, arbetsmiljöinspektör och arbetsmarknadsanalytiker m.m. Här gäller det att tänka på att en universitetsutbildning till stor del är teoretisk och just lägger en grund, resten av sin yrkesidentitet får man vara med och forma själv sen när man hittat sin nisch.

Hur är det att vara P-vetar student egentligen?

Det är väldigt varierat i och med att du ena veckan kan läsa flummig pedagogik och nästa vecka konkret externredovisning. Det är övervägande ganska roligt även om det som sagt kan bli trist när tentastressen hänger över en. Jag tror dock inte att P-programmet hör till de mest betungande utbildningarna. Man tar sig igenom det utan 40-timmarsveckor och sena kvällar. När det gäller det sociala så har ju personalvetare ingen lång tradition inom studentvärlden. Vi har inga overaller och dygnet runt-nollningar. I Göteborg tycker jag dock att det blir mer och mer återkommande och traditionella festligheter. Vår programförening Pegasus ordnar både inspark, sittningar, julfest, vårfest och examensfest. Detta är sådant som jag tycker ökar gemenskapen inom och mellan klasserna. I min klass går det även personer som inte brukar delta i studentaktiviteter lika mycket, så om man placerar sig själv i den kategorin och funderar på att bli p-vetarstudent så fungerar det alldeles utmärkt det med!

Råd till blivande personalvetare?
Jag tror att utbildningen är bra både för dig som har din karriär som personalvetare klar för dig, och för dig som inte vet mer än kanske att du vill jobba med människor och är intresserad av beteendevetenskap. Om du under utbildningen känner att du inte kan relatera det du läser till ett praktiskt arbete så rekommenderar jag ett extrajobb vid sidan av studierna som är kopplat till HR och personal på något sätt. Det kan vara att du jobbar med något mindre kvalificerat på en personalavdelning eller ett bemanningsföretag, bara för att ta del av ”språket”, vardagen och rutinerna i den verkliga världen.
Jag och mina klasskompisar har också suttit mycket i grupper och diskuterat saker efter föreläsningar och inför tentor, och det tycker jag har stimulerat lärandet och gjort att man har börjat se på saker ur olika perspektiv. Känner man att detta inte är nog så kan man på ställen som HR Sverige utbyta tankar och erfarenheter med ännu fler personer, både studenter och yrkesverksamma.