Första mötet med en ny chef eller en ny arbetsgrupp det är en spännande tid. Jag som just nu är den nya personen i en befintlig grupp vill iallafall göra ett gott intryck och framförallt vill man snabbt lära känna sina kollegor och medarbetare och börja göra lite nytta.  Jag tror man behöver vara ganska trygg med sin grupp för att kunna göra ett riktigt bra jobb så att slarva med introduktionen och relationen i gruppen är inte att rekomendera.

I den ledarträning jag tidigare tagit fram för nya chefer har vi bjudit på FIRO teorin som en enkel handledning i hur gruppdynamiken fungerar och vilka faser som gås igenom så fort ändringar sker med nya medlemmar eller när någon slutar. Lite förenklat kan man säga att en grupp alltid befinner sig i något av tre  huvudstadier. Stadierna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra  gruppen, finna sin roll i den och att öppna sig för varandra.

1. Tillhöra-fasen

Tillhöra-fasen är det första stadiet i en nybildad grupps utveckling. Alla medlemmarna i gruppen är måna om att bli accepterade av de andra och de funderar mycket kring om de verkligen vill tillhöra gruppen och hur mycket de är beredda att anpassa sig. Andra vanliga undringar är om man passar in och vilka de andra är.
Normer i gruppen, hur man kommunicerar och vilka roller man har är fortfarande oklart.
1.b Övergångsfasen ”konstlat gemyt” Bakom det underliga namnet döljer sig en kortare andningspaus, en slags vila innan den krävande rollsökningsfasen. Deltagarna vill fortfarande gärna vara till lags – samtidigt som de känner sig allt mer hemma i gruppen och blir allt mer engagerade i den.

2. Rollsökningsfasen

Nu är gruppmedlemmarna inte lika tysta längre, konfrontationer och kraftmätningar uppstår hela tiden och oenigheterna rör i allmänhet kunskap, ledarskap och kompetens. Det bildas ofta undergrupper, stämningen kan vara påtagligt aggressiv och man frågar sig vem ledaren är, hur stort inflytande man själv har i gruppen och hur ens kompetens tas tillvara.
2.b Övergångsfasen ”idyll” Innan nästa egentliga stadium inträder, enligt FIRO-teorin, en kortare fas som ofta upplevs som en befrielse. De underliggande konflikterna är synliggjorda, en gemensam identitet för gruppen börjar utvecklas och gruppmedlemmarna börjar förstå sina roller.

3. Öppenhetsfasen

Nu fungerar gruppen och medlemmarna kan ägna energi åt de gemensamma målen. Gruppmedlemmarna kommer närmare varandra, klimatet är öppnare och det finns bättre förutsättningar för att hantera de problem som uppstår. Medlemmarna i gruppen funderar över vad de andra anser om dem, vem eller vilka som står dem närmast, hur stor öppenhet och närhet som är tillåten.

Den här numera lite gamla modellen kommer väl till pass nu för mig i förståelsen och analysen av min egna resa på nytt jobb och i nya grupperingar. En gemenskapshetsfas är definitivt inledd, våra roller i form av våra respektive funktioner är klara på pappret men hur vi hanterar varandra i rollerna och vilken plats vi tar eller ger varandra är inte klart ännu men vi har tagit stora steg på vägen redan genom ett väldigt bra och tydligt ledarskap. Ska ge ett exempel.

Det min nya divisionschef gjorde allra första gången den nya ledningsgruppen samlades för någon vecka sen var att ge oss alla en övning där vi själva var och en fick i uppgift att fundera på följande frågor kring vårt eget ledarskap:

  • Jag som ledare
  • Det står jag för
  • Så jobbar jag
  • Drivkrafter
  • En bra dag på jobbet
  • När tappar jag sugen
  • Mina styrkor svagheter
  • Bra att veta om mig
  • Det här behöver jag från er

Uppgiften delades ut till oss alla rätt sent på kvällen och sedan nästa morgon började vi med att presentera oss genom detta på mellan 7-10 minuter var. Sen fick övriga i gruppen ge feedback, förstärka, ställa följdfrågor eller bara reflektera över det som sas av varje individ.

Det förtroendet och det lugn jag känner över att få ha varit öppen och tydlig själv och fått en bra och beskrivande bild av mina kollegor känns helt ovärdeligt nu i början. Det var som att få en present av chefen att få ta tag i en sån här övning och genomföra den på ett sådant professionellt sätt. Det gör mig även övertygad om att vi som grupp kommer kunna hamna i den effektiva öppenhetsfasen lite snabbare än annars. (Keep you updated)

Tack för det gruppen och bra jobbat chefen!

 

Gabriella Ekström

“Remember teamwork begins by building trust.  And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.”
-Patrick Lencioni 

Bild från flickr/Joris_Louwes