I veckan har Facebooks vara eller icke vara på arbetsplatsen gått rätt hårt i media. (Tv4, GP och SvD)

I Tv4 är det en debatt mellan Jocke Jardenberg och Lena Nordin som är Personalchef på SATS.

Såsom jag ser det finns det klara fördelar med att faktiskt få använda Facebook på arbetstid och fördelar ur HR-synpunkt till att göra det.

  1. Det handlar egentligen om förtroende. Vilka signaler sänder du ut till dina anställda om du blockerar Facebook? (Och i värsta fall samtidigt använder det själv på arbetstid)
  2. Facebook är ett kontakt skapande verktyg. För min generation och dem som kommer bakom kommer Facebook vara lika naturligt sätt att kommunicera som mail och SMS.
  3. De flesta har idag Facebook i mobilen. Så antingen litar du på dina anställda eller så låter du dem smussla med Facebook i mobilen. Vad tror du skapar störst positiv effekt för hur dina anställda pratar om ditt företag?

Jag tycker vi ska vända på steken. Uppmunta dina anställda att använda Facebook som ett arbetsverktyg och gör det själv! Att få statusuppdateringar från medarbetare som berättar var dem är i sina projekt eller problem de möter gör ju dig som chef/HR mer medveten om var i företaget saker händer. Facebook är en unik (och gratis) möjlighet för företag, använd möjligheterna istället för att se problemen.

I Tv4-inslaget är ändå räkneexemplet på slutet bäst. Ska vi räkna så för rökpauser? Toabesök? Prat med kollegorna?

Egentligen tror jag hela Facebook-debaclet handlar om två saker egentligen – ledarskap och förtroende. Samtidigt tror jag det är viktigt att debatten förs eftersom det belyser problemen. Men som sagt, det handlar egentligen om vilket ledarskap du utövar på din arbetsplats vilket leder till hur förtroendet emellan dig och de anställda ser ut.