Ledarskap

Marknadsföringslogiken 

Begreppet deltidsmarknadsförare (Gummesson, 1987) definierar och tangerar personalens avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Utan de rätta medarbetarna och den rätta mentaliteten i organisationen kommer inte företaget att lyckas. Företagen måste bli bättre på att hantera kontaktytan mellan de externa och de interna relationerna. För att framgångsrikt…

Ledarskap

Frihetsstöd 

”Utan goda och välfungerande interna relationer kommer företaget inte att lyckas med att utveckla externa kundrelationer. Hur väl man lyckas leda företagets personal- på alla nivåer- är en god indikation på hur väl man lyckas leda organisationen” (Grönroos, 2008: 364) Under mina två år på…