Vi fortsätter serien om LinkedIn. Tidigare delar hittar du här.

På LinkedIn finns en rad grupper eller ”groups” som det heter på utländska. (Om Jocke Jardenberg får bestämma har vi snart inte svenskan kvar) Syftet med dessa grupper är precis som med grupper i övriga samhället, man samlas kring en gemensam sak eller ett gemensamt mål. Bland de många grupperna finns  till exempel de lite mer övergripande och generella grupperna såsom gruppen HR Sweden som samlar HR-människor i Sverige och Göteborg som samlar folk ifrån Göteborg till de lite  mer nischade grupperna som till exempel ”Du – ett varumärke” eller ”RecruitingBlogs”. Där de först nämnda riktar in sig på profession och geografiskplacering är de senare mer ämnesspecifika. Det finns X-grupper så att man inte skulle hitta någon grupp som man tycker sig ha något gemensamt med är ganska liten. Skulle det dock vara så att man saknar sin favoritgrupp för sitt speciella särintresse  så är det inte mycket att hänga läpp över för då kan du nämligen skapa just den specifika gruppen.

Vad är då nyttan med grupper? Inte heller här skiljer sig grundtanken emot övriga livet, man känner samhörighet och delar intressen därför blir det naturligt att man tyr sig till varandra och utbyter erfarenheter och tankar. Men på LinkedIn finns en väldigt stor nytta i att gå med i grupper och det gör att du blir kontaktbar för andra i den gruppen.

LinkedIn är nämligen uppbyggt så att du i grundläge inte kan se kontakter och kontakta kontakter som du inte är ansluten till på något sätt. Ansluten kan du vara på fyra olika sätt;

1st Connection – Du är vän med personen ifråga, denne finns i ditt närmsta nätverk

2nd Connection – Personen finns i en eller flera vänners nätverk.

3d Connection – Personen finns i en väns-vän nätverk.

Group – Du och personen finns i samma grupp

Att gå med i strategiskt utvalda grupper är det överlägset enklaste sättet att utvidga möjligheterna att ta kontakt med människor på LinkedIn.

I en del grupper behöver du bli godkänd av en administratör för att gå med men en merpart av de grupper som finns är det bara att gå med i.

Väl med i en grupp kan du välja på att få uppdateringar skickade till din mail på antingen dagligbasis, veckobasis eller inte alls. Här gäller det att göra ett visst urval om du går med i många grupper. Du behöver troligtvis inte få uppdateringar varje dag från alla grupper men från de du anser är viktiga och där du ser att det händer saker kan vara viktiga att hålla koll på.

I en grupp kan också sub-grupper skapas. Det kan vara så att människor inom en grupp har ett specifikt särintresse som ligger inom huvudgruppens område och de kan då starta en sub-grupp.

För att söka upp grupper på LinkedIn klickar du antingen i sökfältet längst upp till höger eller i menyraden på ”Groups”. Det senare har den fördelen att du kan söka lite mer specifikt bland grupperna. Du kan bland annat välja att söka på företagsgrupper, alumnigrupper osv. Här kan du också välja om du bara vill visa grupper från Sverige.

LinkedIn-skolan tar lite paus över helgen men på måndag är vi tillbaka och då kommer ”Answers” gås igenom!