Vi fortsätter serien om LinkedIn. Tidigare delar hittar du här. På LinkedIn finns en rad grupper eller ”groups” som det heter på utländska. (Om Jocke Jardenberg får bestämma har vi snart inte svenskan kvar) Syftet med dessa grupper är precis som med grupper i övriga…